Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
Новини, събития и коментари
19.10.2021 10:55 | Поздрав за 19 Октомври


УС на РК на БЛС - Враца 
поздравява всички лекари от Област Враца  по случай 19ти октомври
празника на "Свети Иван Рилски - Чудотворец" 
и Ден на Българския лекар.

С  уважение към личностните качества на лекарите,
към труда и тревогите, към безсънните нощи и всеотдайността
при усвояване на медицинските знания и умения.

Благодарим Ви, за това, че в тези тежки времена и непрестанната борба
с пандемията Ковид-19 продължавате да работите упорито и да се грижите
за живота и здравето на хората защото нашата професия е призвание!

НЕКА СВЕТЕЦЪТ НИ ДАРИ С МНОГО ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

БЛАГОСЛОВЕН ПРАЗНИЧЕН ДЕН КОЛЕГИ! 


коментари: няма | прочети цялата статия
18.10.2021 16:29 | Избор на номинирани лекари по случай 19 Октомври - Ден на Българския лекар
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 13.10.2021 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар. След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване следните лекари: 


НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"

Д-р Незабравка Петрова Хайтова
Специалност: "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия"
Началник Пневмологично отделение
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
РЕГИОНАЛНО НИВО

Д-р Валери  Иванов  Василев
Специалност: Хирургия
Старши ординатор в Отделение по обща хирургия
"КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
Д-р Павел Илиев Иванов
Ординатор в Отделение нуклеарна медицина
"КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца  

Д-р Петя Иванова Кирякова
Специалност: Психиатрия
Началник отделение
"ЦПЗ-ВРАЦА" ЕООД гр. Враца
    
Д-р Чавдар Константинов Манов
Специалност: Епидемиология на инфекциозните болести
Директор на дирекция "Надзор на заразните болести"
РЗИ - Враца
 
Д-р Антонио Илиев Георгиев
Специалност: Ортопедия и травматология
Управител
МЦ "Нов Медицински Център" ЕООД гр. Враца
    
Д-р Анимир Павлов Цветков
Специалност: Обща медицина
ОПЛ - Враца

Д-р  Даниела Маринова Шаркова
Специалност: Клинична лаборатория
Управител
"МДЛ - Дилаб" ЕООД гр. Оряхово
 
Д-р Румяна Ненкова Димова
Специалност: Акушерство и гинекология
Отделение по акушерство и гинекология
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй
 
Д-р Светозар Георгиев Лазаров
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
ОПЛ - гр. Бяла Слатина

УС на РК на БЛС - Враца взе решение тази година да бъдат наградени и следните лечебни заведения, организации и структури за работа в условията на пандемична обстановка:

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца
"МБАЛ-Мездра" ЕООД гр. Мездра
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй
РЗИ-Враца
Дружеството на общопрактикуващите лекари във Врачанска област (ДОЛВО)
 

Награждаването ще е съобразено като време с епидемичната обстановка или при провеждането на отчетното общо събрание през 2022 год. на РК на БЛС - Враца.

коментари: няма | прочети цялата статия
14.10.2021 12:30 | Тъжна вест

Почина 
Д-р Борис Цветков Банков

УС на РК на БЛС - Враца 
изказва свойте най-искрени съболезнования на семейството и близките му. 
Съсловието ни загуби още един прекрасен човек и професионалист, 
който ще остане както в нашите сърца, 
така и в сърцата на своите пациенти с човещината и добротата си, 
със своята отзивчивост и всеодайност.

Поклон пред светлата му памет!     

коментари: няма | прочети цялата статия
30.06.2021 15:00 | ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ОТ
   УС НА РК НА БЛС - ВРАЦА
           

Благодарим на медиите, които от толкова години съществуване на Районната колегия на БЛС - Враца проявиха интерес относно предстоящето отчетно-изборно събрание, което ще се проведе съгласно всички противоепидемични мерки определени със заповед на Министерството на здравеопазването.            

Във връзка със знанието или незнанието на процедурите по избор на ръководни органи и комисии уточняваме, че те са разписани в чл.17 от Устава на БЛС - "избират се  и освобождават чрез тайно гласуване с обикновенно мнозинство от присъстващите в залата делегати".            

На проведените заседания на УС на РК на БЛС - Враца е видно от качените протоколи на сайта, че никога не са обсъждани кандидатури за каквито и да е било постове в колегията.                        УС на РК на БЛС - Враца

коментари: няма | прочети цялата статия
15.12.2020 15:21 | Промяна на месечния членски внос за лекарите в Област Враца

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на проведено на 18.06.2020 год. редовно годишно Общо събрание на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно беше приета промяна на чл.27, ал.1 от устава, с който минималният размер на месечния членски внос считано от 01.01.2021 год. е 10 (десет) лева.

УС на РК на БЛС - Враца             

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 27