Заседания и решения на УС
Новини, събития и коментари
03.07.2017 12:22 | Предложения за промени в Устава на Българския Лекарски Съюз

Уважаеми колеги,

На заседание на  УС на РК на БЛС - Враца проведено на 29.06.2017 год. се разгледа постъпило писмо от Д-р Стоян Борисов - Главен секретар на УС на БЛС относно решение за промени в Устава на Българския Лекарски Съюз. 
В тази връзка, моля в срок до 31 юли 2017 г. да изпратите Вашите предложения за промени на електронна поща на колегията: rk-bls@m-real.net

УС на РК на БЛС - Враца
 

коментари: няма | прочети цялата статия
29.06.2017 11:06 | ГФО на РК на БЛС - Враца за 2016 год.

ГФО на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца за 2016 год.
коментари: няма | прочети цялата статия
02.02.2017 11:13 | Подкрепа протест на лекари от Спешно отделение в МБАЛ “Свети Пантелеймон“ АД гр. Ямбол

Изх.№17/02.02.2017 год.

До
Управителния съвет
на Българския Лекарски Съюз
гр. София
 
До
Районните колегии
на Българския Лекарски Съюз
 
Уважаеми колеги, 
 
Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца покрепя справедливия протест на колегите от Спешно-приемно отделение на МБАЛ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" АД - гр. Ямбол. Възмутени сме от реакцията на ръководството на МБАЛ-Ямбол, което се дистанцира от този грозен и задълбочаващ се проблем в обществото.
Настояваме Управителния съвет на Българския Лекарски Съюз да се обърне спешно към компетентните институции за спазване на законите в системата на здравеопазването, които важат еднакво за пациенти и за лекари.
Апелираме всички Районни лекарски колегии за остра реакция по случая.

 
УС на РК на БЛС - Враца

 


коментари: няма | прочети цялата статия
24.01.2017 17:00 | Разкриване на Нощен аптечен пункт

Колеги,
На 23.01.2017 год. бе проведена среща при Кмета г-н Калин Каменов във връзка с искането на ДОЛВО за разкриване на Нощен аптечен пункт. Искането бе внесено в Комисията по здравеопазване от Д-р Наташка Велчовска. Представителите на Фармацевтичния съюз - Враца обясниха трудностите за реализация на такъв проект:
Недостатъчен кадрови потенциал в града, законовото изискване за налични 4ма Магистър- фармацевти, които да дежурят нощем, по-високата цена на нощния труд и според тях финансова нецелесъобразност - свързана с намален оборот нощем, водеща до сериозни загуби за бизнеса им. Освен това са необходими и допълнителни средства за охрана.
Кметът поясни, че тяхната функция е не само като търговски дружества, а и като участници в здравеопазната сфера. Поради, което предложи да обсъдят на свое събрание вариантите за нощна дейност, при условие, че е възможно финансово субсидиране от Общината. 
От Съюза на фармацевтите отговориха, че ще се отзоват на втора среща в същия формат, след събранието си, и след като имат вече визия за обсъждания Нощен аптечен пункт.
ДОЛВО изрази становище, че след като вече е имало такъв пункт, каквито и трудности да съществуват, то той е възможен отново. Областният град отдава има тази потребност , но сега след наличието на Дежурен лекарски кабинет - нощем и в почивни и празнични дни, такава аптека би затворила кръга за пълно изпълнение на здравеопазните дейности.
Така бе поставено началото по преговорите за разкриване на Нощна аптека във Враца.
Ще ви информираме за всички стъпки напред.
И ви молим колеги, изпращайте ваши идеи и мнения по този казус на мейла на колегията: rk-bls@m-real.net

 

Всяко мнение е важно за нас.
 

 

ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО)


коментари: няма | прочети цялата статия
18.01.2017 15:05 | Писмо от ДОЛВО до Общинския съвет на Враца

След свое заседание на 17.01.2017 год. ДОЛВО изпрати искане до Общински съвет Враца чрез Д-р Наташка Велчовска за разкриване на нощен аптечен пункт в града. Очакваме да се гледа на Сесията на ОбС на 27.01.2017 год.


До Общински съвет Враца

Уважаеми дами и господа общински съветници,
 
Дружеството на Общопрактикуващите Лекари във Врачанска Област на няколко свои събрания обсъди възможностите за подобряване организацията по оказване на здравна помощ на населението в областта. Беше структуриран дежурен лекарски кабинет в Даут Медицински център за обслужване на неспешните състояния в извън работно време, нощем, в празнични и почивни дни. Идеята се оказа ползотворна, заработи добре в помощ както на болните, така и на колегите от Спешно-приемно отделение (СПО), на които се даде възможност да концентрират сили и възможности основно върху спешната патология. На 17.01.2017 год. се проведе среща на ДОЛВО с Директорите на РЗИ и РЗОК-Враца, където се обсъдиха начините за координация между отделните звена за медицинска помощ, както и проблемите в организацията и се взеха решения за отстраняването им.
 
Считаме реализацията на тази си дейност за значима и общественополезна. Единственото липсващо звено се оказва необходимостта от дежурна и / или нощна аптека.
 
Изразявайки пред Вас тази отдавна належаща обществена потребност, оставаме с очакване за вашето решение и общинско спонсориране на така важния и необходим нощен аптечен пункт.

За гражданите на Враца това би било значима придобивка, повишаваща сигурността на хората, както и доверието им в местната власт.

С уважение:

ДОЛВО

 


коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници :  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18