Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
17.07.2024 12:02 | Безплатни прегледи на деца по програма "Детско здравеопазване"

На 27.07.2024 год. от 09:00 часа до 14:00 часа в сградата на Медицинския университет - филиал Враца (бивш Химически техникум) екип от следните лекари ще прави безплатни прегледи на деца по програма "Детско здравеопазване".
Всички желаещи могат да се запишат за преглед на регистратурата  в "НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД гр. Враца, както и на следните телефони: 092/66-34-34 и 092/66-35-35.   

Д-р Асен Меджидиев - УНГ
Д-р Румен Танев - Хирургия
Д-р Людмила Найденова - Очни болести
Доц. Д-р Незабравка Чилингирова - Кардиолог
Д-р Катя Захариева -  Дерматолог
Проф. Д-р Милена Станева - Ангиолог
Д-р Маргарита Банова - Образна диагностика
Д-р Явор Пукалски -Детска травматология
Д-р Петър Ангелов - Уролог
Д-р Стефан Овнарски- Неврохирург
Д-р Николай Симеонов - Невролог
Д-р Костадинка Пенджакова - Гастроентеролог
Д-р Лилия Колева - Гинеколог
коментари: няма | прочети цялата статия
29.01.2024 15:44 | Изискване на становище от изпълнителите на ПИМП
На територията на Област Враца във връзка с получено съвместно писмо Изх. №20-00-39/25.01.2024 год. от НЗОК и БЛС има 20 изпълнители на ПИМП с обхванати под 25% от подлежащите на профилактичен преглед ЗОЛ над 18 год.коментари: няма | прочети цялата статия
19.12.2023 11:50 | Д-р Петя Венциславова АпостоловаД-р Петя Венциславова Апостолова завършва медицина в Медицински университет гр. Плевен през 2020 год.
От месец февруари 2021 год. до настоящия момент е част от екипана отделението по Медицинска Онкология
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца.
Специализант към УСБАЛ по онкология гр. София от февруари 2023 год. 

коментари: няма | прочети цялата статия
18.12.2023 16:52 | Д-р Веселин Валентинов ПетровД-р Веселин Валентинов Петров завършва медицина в МУ - гр. София през 2016 год.
и придобива специалност "Нервни болести" към МУ - гр. Плевен през 2020 год.
От 2022 год. е и магистър по "Бизнес администрация и иновации в здравеопазването",
а през 2023 год. придобива ВСД по Доплерова сонография.
Работи в Неврологично отделение към "МБАЛ-Мездра" ЕООД гр. Мездра. 

коментари: няма | прочети цялата статия
30.10.2023 15:05 | Наградени лекари по случай 19 октомври 2023 год.

На проведени заседания на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 29.09.2023 год. и на 06.10.2023 год. бяха разгледани постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския лекар. След обсъждане на подадените кандидатури бяха избрани за награждаване следните лекари:


НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"

Д-р Емил Димитров Миленков
Специалност: "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия", "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар - гр. Враца
     


РЕГИОНАЛНО НИВО

Д-р Яна Апостолова Вълкова
Специалност "Вътрешни болести" и "Трансфузионна хематология"
Началник на Отделение по трасфузионна хематология
МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца
 

Д-р Аурелио Цветанов Тошевски
Специалност " Обща и клинична патология"
Лекар в Отделение по обща и клинична патология
МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца


Д-р Емил Борисов Младенов
Специалност: "Вътрешни болести" и "Ендокринология и болести на обмяната"
Лекар в Първо вътрешно отделение
МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца


Д-р Ива Милчева Ацова-Георгиева
Специалност: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА" ЕООД гр. Враца


Д-р Добромир Богданов Драгойчев
Специалност: "Гастроентерология"
Вътрешно отделение
"ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ - ВРАЦА" ЕООД ГР. Враца

 
Д-р Виктория Видолова Манова
Специалност: "Психиатрия"
"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА" ЕООД гр. Враца


Д-р Валерия Цветкова Мраморенска
Специалност: "Нервни болести"
СИМП - гр. Враца


Д-р Илиян Стефанов Грънчаров
Специалност: "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар - гр. Криводол


Д-р Дарий Игнатов Игнатов
Специалност: "Кожни и венерически болести" и "Онкология"
ТЕЛК
МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД гр. Козлодуй


Д-р Юра Гешева Стефанова
Специалност: "Нервни болести"
СИМП - гр. Бяла Слатина


Д-р Грета Йорданова Петкова
Специалност: "Очни болести"
СИМП - гр. Оряхово

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34