Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Архив новини
 • Становище на УС на БЛС относно решение на Контролната комисия на Б...
 • Протокол и Становище от съвместно заседание на КК и КПЕ на БЛС про...
 • От Ръководството на ДОЛВО
 • Предложения за НРД 2019
 • От персонала на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 • Юридическо становище относно декларацията за конфиденциалност н...
 • Образци на документи относно Общия регламент за защита на личните...
 • Лекарствени продукти, съдържащи активното вещество Валсартан, ко...
 • Отговор на Министерството на здравеопазването
 • Апел от Българския Лекарски Съюз
 • Становище на УС на РК на БЛС - Враца
 • Протест писмо на УС на РК на БЛС - Враца
 • Относно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/6...
 • Актуални данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България
 • Декларация от Общо събрание на РК на БЛС - Враца
 • Становище на УС на РК на БЛС Враца от 31.01.2018 год.
 • Преговори НРД 2018 на светло
 • От Ръководството на ДОЛВО
 • Препоръки на Арбитражната комисия към РК на БЛС - Враца
 • Издаване на болничен лист за освобождаване на пациент от съдебно ...
 • Писмо от БЛС до Районните колегии
 • Решение на Медицинския съвет при МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 • Апел от РК на БЛС - Враца
 • Работна среща в РЗИ - Враца
 • Предложения за промени в Устава на Българския Лекарски Съюз
 •   Страници :  1  2  [ 3 ]  4  5  6  7