Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Архив новини
 • Решения на УС на БЛС относно Националната Здравна Карта
 • Мнение на Българския Лекарски Съюз относно НРД 2016Рискове
 • Българския Лекарски Съюз относно Националната здравна карта
 • Становище на Българския Лекарски Съюз относно проекта за Наредба...
 • Проект на наредба за критериите и реда за избор на ЛЗ за болнична п...
 • Разчети на БЛС по бюджет 2016 на НЗОК
 • Конференция на Българския Лекарски Съюз
 • Прессъобщение
 • Писмо от Българския Лекарски Съюз - относно анекси на договори на ...
 • Писмо от Българския Лекарски Съюз - относно регулативни стандарти...
 • Писмо на Председателя на БЛС до Управителя ва НЗОК и Председателя...
 • ПРЕСОФИС НА БЛС - относно бюджета на НЗОК
 • Тържество на Районна колегия на Български Лекарски Съюз - Враца по...
 • Решения от 64 Извънреден събор на Българския Лекарски Съюз
 • 64 Извънреден събор на Българския Лекарски Съюз
 • Писмо на Българския Лекарски Съюз до Министър Д-р Петър Москов
 • Писмо на БЛС до Министър-Председателя на Република България относ...
 • Проект на НРД 2016 към 06.10.2015 год.
 • Покана за среща с ръководството на РЗОК - Враца
 • Писмо от БЛС до Министър-Председателя на Република България за ак...
 • Проект на Министерството на Здравеопазването относно Наредбата з...
 • Проект на Министерството на Здравеопазването за Наредба във връз...
 • Указание на НЗОК и БЛС
 • Становище на УС на РК на БЛС - Враца относно реформа в здравната си...
 • Презентация на реформата в здравната система
 •   Страници :  1  2  3  4  [ 5 ]  6  7