Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Архив новини
 • Становище на УС на РК на БЛС - Враца
 • Лекар на годината
 • Писмо от БЛС до Председателите на Районните лекарски колегии
 • ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТНИ СП...
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮ...
 • Писмо от Българския Лекарски Съюз до Районните колегии
 • Национален протест на Българския Лекарски Съюз
 • Национален протест на Българския Лекарски Съюз
 • Протест на лекарите в Област Враца
 • Декларация на РК на БЛС - Враца
 • ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
 • ПРОТЕСТ
 • Заседание на Националната комисия за изготвяне на Националната з...
 • Проект за Национална здравна карта
 • Отговор от РЗОК - Враца относно критериите за определяне на регула...
 • Проект на НРД 2016 за медицински дейности
 • Писмо относно НРД 2016
 • Решения на УС на БЛС относно Националната Здравна Карта
 • Мнение на Българския Лекарски Съюз относно НРД 2016Рискове
 • Българския Лекарски Съюз относно Националната здравна карта
 • Становище на Българския Лекарски Съюз относно проекта за Наредба...
 • Проект на наредба за критериите и реда за избор на ЛЗ за болнична п...
 • Разчети на БЛС по бюджет 2016 на НЗОК
 • Конференция на Българския Лекарски Съюз
 • Прессъобщение
 •   Страници :  1  2  3  4  [ 5 ]  6  7