Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
28.11.2018 13:19 | Протокол и Становище от съвместно заседание на КК и КПЕ на БЛС проведено на 09.11.2018 год.


коментари: няма | прочети цялата статия
20.11.2018 19:42 | От Ръководството на ДОЛВО

Уважаеми колеги,

Разкрива се филиал на МЦ ДАУД - втори дежурен кабинет на територията на ДКЦ-I ЕООД гр. Враца в дясно от регистратурата, което събра на среща Общопрактикуващите лекари от гр. Враца,  членове на УС на РК на БЛС - Враца, синдикалния лидер на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, Д-р Емил Младенов, в присъствието на представител на Община Враца - г-жа Емилия Николаева - Главен експерт "Детско и училищно здравеопазване".

Управителя на МЦ ДАУД мотивира разкриването на новия дежурен кабинет с нарастващото търсене  на неспешна медицинска помощ извън работното време на ОПЛ, както и с неудобството на пациентите, обърнали се към СПО да бъдат препращани на по-големи разстояния, в случай на мотивиран отказ от обслужване в СПО поради неспешност.

На 12.11.2018 год. е подписан договор между ръководството на ДКЦ - I ЕООД гр. Враца и Управителя на МЦ ДАУД. В момента са почти готови и оборудвани по съвременен начин три помещения на първия етаж в ДКЦ - I ЕООД гр. Враца за новия дежурен кабинет. За хората, на които е по-удобно продължава да функционира досегашния дежурен кабинет в ж.к. "Дъбника". Цените по договорите с ОПЛ остават непроменени. Като самите договори автоматично ще бъдат подновени след изтичане на 2018 год.

Ръководството на МЦ ДАУД преговаря за договор с РЕНТГЕНОВА И КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. Д-р Емил Младенов приветства идеята, чиято цел е осигуравяне на по-високо качество, повече сигурност и удобство на гражданите търсещи медицинска помощ през нощта, в празнични и почивни дни. Отчитайки усилията за запазване функциите на държавните и общински структури - МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца и ДКЦ - I ЕООД гр. Враца, където ще бъдат насочвани хоспитализациите, изследванията и консултациите на нуждаещите се, Д-р Емил Младенов изказа становище, че ще съдейства на дежурния кабинет при преговарянето му с ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. Той изтъкна удобството на топлата връзка между МБАЛ, СПО и новия дежурен кабинет, което е в полза на гражданите и ще подобри колаборацията между лекарите.

Г-жа Емилия Николаева изтъкна, че проблемите на здравеопазването не се изразяват само в пари, а в правилната му организация и координация. Тя поздрави дежурния кабинет в ж.к. "Дъбника" за добрата му работа и каза, че когато общинско дружество каквото е ДКЦ - I ЕООД гр. Враца участва заедно с МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца в структурирането на дежурния кабинет, това е добре за оздравяването на тези структури и съхраняване на държавната болница, в името на което протестираха гражданите. Тя гарантира, че ще запознае с подробностите кмета на Община Враца, чиято подкрепа за новия дежурен кабинет г-н Калин Каменов ще изпрати в писмен вид до УС на РК на БЛС - Враца. Присъстващите общопрактикуващи лекари също отчетоха удоволетворението си от работата с МЦ ДАУД до настоящия момент и изразиха вярата си, че новия дежурен кабинет е едно добро начинание, което ще получи подкрепата на лекарите и пациентите от Общината.

От ръководството на МЦ ДАУД обещават, че ще вложат максимални усилия за реализиране на този обществено полезен проект.


От ръководството на ДОЛВО


коментари: няма | прочети цялата статия
12.09.2018 14:55 | Предложения за НРД 2019
коментари: няма | прочети цялата статия
24.08.2018 16:16 | От персонала на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
  Списъци с имената и подписи на подкрепящите писмото
коментари: няма | прочети цялата статия
25.07.2018 12:44 | Юридическо становище относно декларацията за конфиденциалност на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

ЮРИДИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ
ОТ 
РК НА БЛС - ВРАЦА 


Така съставената "Декларация за конфиденциалност" е документ без правна стойност  и не би могъл да породи задължение на служителите на МБАЛ "Христо Ботев"АД гр. Враца за неразпространие на информация, която представлява служебна тайна. Описаната в декларацията информация не е от категорията служебна тайна, тъй като това е онази информация, съдържаща се в материал или документ, към която са налице обществени интереси, има опасност от увреждането на обществените интереси и при нерегламентиран достъп или разгласяване се създават опасности за нанасяне на трудно поправими, големи или ограничени вреди на държавата или защитени със закон интереси. 

Всеки лекари и медицински работник има задължение за опазването на личните данни на пациентите, и информацията за здравното им състояние, съгласно разпоредбите на Закона за здравето и Закона за защита на личните данни, и носи лична административно-наказателна отговорност за нарушаване на тези задължения. Ето защо е нонсенс поемането на задължение за конфиденциалност на информация за пациентите с подобна декларация. Използването на израза  "всякаква информация" без да са конкретизирани вида и характера на данните, фактите и обстоятелствата, за които се отнасят, означава, че под страх от санкции служителят не трябва да сигнализира за нарушаване на трудовите му права нито да изпълни гражданския си дълг като подаде сигнал за извършено закононарушение или престъпление. 

При извършване на проверки от РЗОК, РЗИ, АДФИ, НАП, ИА "Медицински одит", които са контролни органи всеки служител на лечебното завадение има законово задължение да им оказва съдействие и предоставя искана от тях информация за дейнностите извършвани в лечебното заведение за пациентите, както и за трети лица съконтрагенти на същото. Отказа от съдействие на контролен орган се санкционира от закона, ето защо е незаконосъобразно работодателя да принуждава служителите да нарушават законови разпоредби, увреждайки своите права и интереси. Част от посочената в декларацията информация като цени на медицински услуги, съконтрагенти сключните с тях договори и др. не само, че не представляват служебна тайна но и следва да са публично оповестени, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, НРД и др. Работодателя не може да изисква от служителите на лечебното заведение да подпишат незаконосъобразен документ, с който биха увредили свои законово защитими права. 

Съгласувано с УС на РК на БЛС - Враца

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 ... 32