Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
Новини, събития и коментари
04.05.2018 15:04 | Относно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679)

Уважаеми колеги,

Приложено Ви изпращаме получени от Българския Лекарски Съюз брошури с информация относно влизането от 25 май на новите правила за защита на личните данни - в т. нар. Общ регламент за защита на личните данни. След като се запознаете с разясненията по основните въпроси касаещи прилагането на Общия регламент и все още имате неясноти по неговото практически прилагане моля да да изпратите вашите въпроси до 15.05.2018 год. на електронната поща на РК на БЛС - Враца.

Получените въпроси ще бъдат обобщени и изпратени за отговор към централата на Българския Лекарски Съюз.

 10 Практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно защитата на данните

 Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 Май 2018 год.

 Официален вестник на Европейския съюз


коментари: няма | прочети цялата статия
05.02.2018 16:01 | Декларация от Общо събрание на РК на БЛС - Враца

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ВРАЦА
ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2018 год.

Общото събрание на Районата колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца излиза с подкрепа на работещите в МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца и категорично заявява, че лекарите и целия медицински персонал, които са работили в услуга на пациентите не носят вина  и отговорност за финансовото състояние на болницата.

Настояваме да се доизплати положения труд на целия медицински персонал в МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, и то в най-кратки срокове! 

коментари: няма | прочети цялата статия
01.02.2018 17:25 | Становище на УС на РК на БЛС Враца от 31.01.2018 год.

Изх.№17/31.01.2018 год.
Становище
на УС на РК на БЛС Враца
от 31.01.2018 год.
Уважаеми колеги,
Уважаеми Директори на РЗИ, РЗОК и МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, 
             
На свое заседание /от 31.01.2018 год./ Управителният съвет разгледа писмено становище и изслуша подробно председателя на КТ "Подкрепа" Д-р Емил Младенов във връзка с "оздравителния план" предприет от Ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца по повод лошото й финансово състояние. В условията на кадрови дефицит и действителността да се работи срещу част, или без заплащане за дейността, мнението да бъдат съкращавани медицински кадри и отделения е недалновидно и според нас ще влоши допълнително тежката финансова ситуация на нашата Болница.
                        
Конкретно: УС на РК на БЛС - Враца подкрепя колегите си и се обявява против:             
- закриването на Отделението по физиотерапия и рехабилитация. Отделението по ФТР е създадено още от 1948 год. и е доказало с работата си ползата по отношение възстановяване здравето на врачани. Има голям, но нереализиран потенциал. В последните 4 месеца е увеличило с 35 % оборота си и ако му се даде шанс, би донесло десетки хиляди лева допълнителна печалба от Клинични пътеки за МБАЛ.
-  Допускането МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца да остане без Кардиология, Неонатология, Оториноларингология.               
Очевидни са щетите за пациентите от закритите вече отделения по Съдова хирургия и Инфекциозни заболявания. Болните хора са принудени да търсят помощ в Бяла Слатина и Монтана.            
Немислимо е да напускат МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца утвърдени капацитети-лекари, както и младите колеги, чиято специализация е бъдещето на здравеопазването в града.            
Необходимо е по спешност да се изработи план за ДОФИНАНСИРАНЕ на дейностите, а не съкращаване, закриване и задълбочаване на разрухата в здравеопазването на Враца!            
Необходимо е да се изработи план за привличане на кадри в Неонатологията, ако отговорно се грижим за новородените и бъдещето /дори в демографски смисъл/ на Враца!            
Опитите да се закрият отделения  ще доведе до загуба на медицински капацитет в лицето на опитни специалисти. Освен лечебната дейност тези колеги осъществят и консултанска дейност за редица спешни състояния в областните здравни заведения.               
Уважаеми дами и господа, участници, носещи отговорност и заинтересувани от здравеопазването на Враца:               
УС на РК на БЛС Враца настоява за търсене на дофинансиране, привличане на специалисти, даване възможност на работещите в тези тежки условия да получат възнагражденията си. На младите да специализират и остават в града ни. Категорично сме против свиването на дейността в МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, допускането да изтичат капацитети и авторитети на врачанската медицина!               
Обявяваме се против разрухата и унищожението!                         
Предлагаме съвместни креативни действия и ще подкрепим всяко едно Ръководство, което би запазило целостта на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца,  достойната работа и заплащане на нашите колеги.             
Не можем и не искаме да си представим нашите съграждани да търсят медицинска помощ извън Областния град. 

     
УС на РК на БЛС - Враца

коментари: 1 | прочети цялата статия
16.01.2018 11:24 | Преговори НРД 2018 на светло

Български лекарски съюз, в партньорство с Credoweb, стартира отворени дискусии в платформата, касаещи всички настоящи и бъдещи параметри на НРД 2018 год. Дискусиите ще бъдат разделени на две категории - извънболнична и болнична помощ. След всяко едно заседание, в съответната секция, ще се качва протокол, който ще предоставя информация за всяко едно предложение, което е обсъдено, гласувано или одобрено от експертните групи. За да успеем да сме балансирани при предложенията за промени в НРД 2018, Български лекарски съюз, моли всеки един от Вас, за проактивност в дискусията, за коментари и препоръки, които биха оптимизирали и подпомогнали преговорния процес и неговата ефективност.

Мнението Ви относно прегроврния процес е важно, за да може предложенията относно рамковия договор да бъдат предварително разгледани и обсъдени, така че да представят в максимална степен единна позиция на лекарското съсловие.

Надяваме се, че с общи усилия, БЛС ще успее да договори най-добрите за всеки един колега условия, които да подобрят работния процес на заетите в сектора.

Дискусиите в credoweb са вече отворени.
Как се стига до тях:
• Credoweb.bg
• Влизате в профила си /ако имате такъв/, или създавате нова регистрация
• Дискусии
• Намирате дискусия Преговорите за НРД 2018 на светло - ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, или Преговорите за НРД 2018 на светло - БОЛНИЧНА ПОМОЩ.

 


коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 ... 30