Заседания и решения на УС
Новини, събития и коментари
04.11.2016 16:50 | Писмо до ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца относно проблеми в заплащането в Спешно отделение

До                                                                                                               Изх.№117/03.11.2016 год.
Г-Н ОРЛИН ЦВЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД
БУЛ. "2 ЮНИ" №66
ГР. ВРАЦА

КОПИЕ ДО:

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛ. "СВЕТА НЕДЕЛЯ" №5
ГР. СОФИЯ

Д-Р АНЕТА СТАВРОВА
ДИРЕКТОР
НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
УЛ. "ЧЕРНИ ДРИН" №2
ГР. ВРАЦА

Д-Р ТИХОМИР ДОНОВ
НАЧАЛНИК
НА СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
НА МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД
БУЛ. "2 ЮНИ" №66
ГР. ВРАЦА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦВЕТКОВ,

Обръщаме се към Вас във връзка с постъпило в УС на РК на БЛС-Враца писмо с входящ № 156/19.10.2016 год от името на 8 долуподписани лекари от Спешно отделение към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. /Приложено Ви изпращаме ксерокопие от него/. Солидаризирайки се към справедливия протест на колегите срещу унизителното заплащане на труда им и наглите спекулации в медиите относно нереализираното повишение на заплатите в Спешните центрове, Ви питаме :
 
1. Има ли преведени от МЗ средства към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца за увеличаване възнагражденията на персонала в СО?
2. Изпратени ли са от министерството и получени ли са от ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца писма с инструкции по увеличаване заплатите на мед. персонал в СО?
3. Докога ще бъдат пренебрегвани и забравяни работещите в този тежък сектор, чийто денонощен, напрегнат и неблагодарен труд е част от осигуряване националната сигурност в страната?
4. Докога в тази държава за пожарникарите ще има много повече привилегии, отколкото за отзоваващите се на бедствия, аварии, катастрофи...висококвалифицирани кадри с висше образование и специфични умения и квалификации???
5. Молим за конкретност, краткост и коректност в отговорите ви!
6. Настояваме да се потърси отговорност от медиите тиражиращи неистини!
7. Категорично настояваме да се спре предизборната политическа и медийна манипулация върху населението, нагнетяваща конфронтация в отношенията лекар-лекар, лекар-пациент и в обществото като цяло!


С уважение:

Председател
на РК на БЛС - Враца
(Д-р Росен Айков)

 


коментари: няма | прочети цялата статия
31.10.2016 18:19 | Номинирани лекари на регионално ниво по случай 19 Октомври

Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца избра за награждаване на регионално ниво случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар следните лекари:

 

РЕГИОНАЛНО НИВО

Д-р Бисер Тодоров Николов
Специалист: "Детски болести" 
Детско отделение
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 
Д-р Цено Лилов Ценов
Специалист: "Хирургия"
МБАЛ "Вива Медика" ООД гр. Враца
 
Д-р Людмила Крумова Костова
Специалист: "Детски болести" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Враца 
 
Д-р Герго Горанов Цонков
Специалист: "Детски болести" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Мездра
 
Д-р Анатоли Богданов Петров
Специалист: "Обща медицина" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Бяла Слатина 
 
Д-р Перуника Илиева Илиева
Специалист: "Анестезиология и реанимация"
Общопрактикуващ лекар
гр. Оряхово
 
Д-р Надежда Христова Рашева
Специалист: "Физиотерапия и рехабилитация"
гр. Козлодуй 

 

Тържеството по случай 19 Октомври и награждаването на номинираните лекари ще се състой на 18.11.2016 год. (петък) от 19:30 часа в ресторант "Славянски кът 4" гр. Враца. Управителния съвет кани всички колеги от Област Враца на тържеството и традиционния коктейл след това.


коментари: няма | прочети цялата статия
28.10.2016 10:59 | Д-р Николина Инчовска


коментари: няма | прочети цялата статия
20.10.2016 18:58 | Наградени лекари от Врачанската лекарска колегия

На тържество организирано от Българския Лекарски Съюз по случай 19 Октомври на национално ниво бяха наградени лекари и от РК на БЛС - Враца в следните категории:


"ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БЛС - СРЕБЪРЕН, ЛЕКАРИ ИЗЛЪЧЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ НА БЛС"

Д-р Николина Йорданова Инчовска

"ЗА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА
НА
БЪЛГАСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ"


Д-р Даниела Цветкова Торбова


"ТИ СИ НАШЕТО БЪДЕЩЕ - ЗА МЛАД ЛЕКАР"
 
Д-р Николай Борисов Бонев 

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25