Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
05.08.2019 19:07 | ВАЖНО

На 05.08.2019 год. на събрание на Общопрактикуващи лекари от гр. Враца бе одобрено предложението на СПО към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца да се сключат договори между ОПЛ и СПО за извършване на медицинска дейност нощем, в почивни и празнични дни (извън работното време на ОПЛ).
С това си решение (след прекратяване на договорите от страна на МЦ ДАУД от 02.09.2019 год.) ОПЛ предпочетоха да подпомогнат финансово дейността на Държавната болница за да се улесни  достъпа на гражданите до нея. Освен това някой ОПЛ предлагат като помощ на СПО да дават дежурства там.

Гражданите трябва да се свържат с личния си лекар, за да разберат дали той има договор със СПО, за да знаят къде ще получават неотложната си помощ нощем, в почивни и празнични дни - от 02.09.2019 год.


коментари: няма | прочети цялата статия
08.07.2019 13:31 | Становище на УС на РК на БЛС - Враца относно МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца


СТАНОВИЩЕ
на
УС на РК на БЛС - Враца

 

На заседание на УС на РК на БЛС - Враца проведено на 03.07.2019 год. беше обсъдено състоянието на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца и по-специално тиражираните публикации в медиите за преструктуриране/закриване на отделения в областните болници на Северозападна България, изказани от Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.
УС на РК на БЛС - Враца се обявява категорично против всякакви планове за закриване на отделения в лечебното заведение, като настоява усилията да бъдат насочени към стабилизирането на определени структури, така че те да оказват качествена и навременна медицинска помощ на населението.

 

УС на РК на БЛС - Враца обсъди предстояща среща с Общински съвет, Кмет на Община Враца, Областен управител и Министъра на здравеопазването.


коментари: няма | прочети цялата статия
30.11.2018 17:05 | Обръщение на УС на БЛС към колегиите

 Обръщение на УС на БЛС до колегиите
коментари: няма | прочети цялата статия
28.11.2018 14:05 | От Д-р Стоян Сопотенски - Председател на КК на БЛС - на вниманието на Районните колегии преди Събора на БЛС

Уважаеми колеги,

Като председател на КК на БЛС съм длъжен да Ви информирам за начина за вземане на решения от, които следват разходи за организацията. Бях избран от УС на БЛС да участвам в комисия за оценка постъпили оферти на фирми с предмет - комплексен анализ на дейностите, касаещи собствения на БЛС УРЕГУЛИРАН II/две римско/ за БЛС - администрация и хотел, от квартал 387 /триста осемдесет и седем /, по регулационния план на град София, местност "Булевард"България" - кв.387 - Медицински комплекс - Медицински университет - София, с графично изчислена площ от 1 895.00 кв. м., съгл  асно скица, издадена на 17.02.2015 г. от СО - Район "Триадица" - отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация. Уверявам Ви, че комисията не е заседавала.

Предлагам на вниманието Ви копие от протокол заверено от Председателя на УС на БЛС, който аз категорично отказах да подпиша от дата 30.10.2018. Прилагам и писмо от адв. Гурмева за участие в заседание на комисията на дата 26.11.2018 от 15 часа. Изводите оставям на Вас.


С уважение
доц. д-р Стоян Сопотенски
Председател на КК на БЛС
коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 ... 33