Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
Новини, събития и коментари
17.11.2017 11:59 | Препоръки на Арбитражната комисия към РК на БЛС - Враца

Уважаеми колеги,

Когато бъдете проверявани от РЗОК/НЗОК, Арбитражната комисия към РК на БЛС - Враца Ви препоръча следното:

1. Винаги изисквайте и внимателно прочетете заповедтта за проверка и най-вече поводът за нея.

2. Изисквайте легитимация на проверяващия екип.

3. Ако не сте съгласни с констатациите по Протокола от проверката, тогава пишете Становище.

4. Най-важното във вашето становище трябва да са елементите на възражение, оспорване и доказателствен материал по казусите. На база вашите възражения Арбитражната комисия ще ви защитава, за да отпаднат санкции или части от тях!

Когато вашите Становища са в обяснителен формат-например "защо е допусната грешката", де факто Вие сами потвърждавате констатациите на контрольорите и няма как да бъдат отхвърляни тези констатации по Протоколите.

УС на РК на БЛС - Враца


коментари: няма | прочети цялата статия
17.11.2017 11:51 | Издаване на болничен лист за освобождаване на пациент от съдебно дело

Уважаеми колеги,

От РЗОК-Враца ни напомнят, че съгласно чл.18 от Наредбата за Експертиза на трудоспособността, издаването на болничен лист за освобождаване на пациент от съдебно дело, задължително се съпровожда от Медицинско удостоверение, чиито формат Ви прилагаме тук. Въпросното удостоверение се попълва от ЛКК или Спешен център. Тоест, ако сте издали болничен за освобождаване от съдебно дело, трябва и да насочите лицето към ЛКК.
коментари: няма | прочети цялата статия
09.10.2017 10:45 | Писмо от БЛС до Районните колегии
коментари: няма | прочети цялата статия
03.10.2017 16:14 | Решение на Медицинския съвет при МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

 Решение на Медицинския съвет при МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
коментари: няма | прочети цялата статия
03.10.2017 12:09 | Апел от РК на БЛС - Враца

Изх.№79/03.10.2017 год.

До
Г-н Бойко Борисов
Министър-председател
на Република България


До
Д-р Венцислав Грозев
Председател
на Управителния съвет
на Българския Лекарски Съюз
гр. София


До
Проф. Николай Петров
Министър на здравеопазването


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Управителният съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца апелира всички инстанции ангажирани със здравеопазването в България, държавни структури, неправителствени организации, пациентски организации и цялата общественост за оказване на спешна помощ за съхранение на общественото здравеопазване във Враца и недопускане закриване на Многопрофилната болница в града.
Отговорен за колапса на МБАЛ - Враца е собственикът-държавата в лицето на Министерството на здравеопазването. При така допуснатия на местно ниво финансов фалит на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, УС на РК на БЛС - Враца се обръща към Държавното управление и Министър-председателя за спешна финансова помощ и недопускане хаос в здравеопазването на Северозападния регион.

 

С уважение:

Председател
на УС на РК на БЛС - Враца
(Д-р Росен Айков)


коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 ... 29