Новини, събития и коментари
15.12.2016 19:18 | До Общопрактикуващите лекари в Община Враца

Уважаеми колеги ОПЛ,

На 15.12.2016 год. след динамично развитие на проблема по договаряне на дежурния кабинет и постъпили две оферти - от МБАЛ-Враца за 0.13 лв. и от "ДМЦ ДАУД МЦ" за 0.11 лв. се проведе събрание на Общопрактикуващи лекари с продължителни дискусии за плюсовете и минусите на двете оферти, след което се даде възможност на присъстващите за тайно гласуване.
 
Резултати са:
 
За "ДМЦ ДАУД МЦ" - 20 ОПЛ
 
За МБАЛ - Враца - 3 ОПЛ
 
Събранието апелира за дисциплина и единство, за да постигнем промяната към по-добро по отношение ОПЛ, ЗОЛ и Спешен център.
 
Чрез структуриране на дежурен кабинет ще подпомогнем колегите от Спешен център да концентрират усилия и време в непосредствените си задължения - обслужване на спешни и неотложни случаи.
 
На пацинетите ще дадем възможност да бъдат обслужени в зависимост от нуждата в две структури. 
 
За ОПЛ на по-ниска цена ни се гарантира качество и достъпност, (което ще скрепим с договор) както и допълнително обслужване в случай на смърт на пациент.
 
Дежурния кабинет като по-малка структура ще осигури по-добра комуникация между ОПЛ и "ДМЦ ДАУД МЦ", освен това ще дадем възможност за използване на финансите ни по предназначение - заплащане труда на дежурните лекари от "ДМЦ ДАУД МЦ", прегледали неспешните ни пациенти в неработно време.
 
Отново призоваваме за единство, координация и дисциплина за да осъществим промяната по най-добър начин за три страни - МБАЛ-Враца, ЗОЛ от Враца и ОПЛ - Враца.
 
Моля проверявайте си ежедневно ел. пощи и изпращайте своите идеи и въпроси на ел. поща: rk-bls@m-real.net и rkblsvratsa@abv.bg (за тези, които имат регистрации в yahoo и gmail) до 20.12.2016 год.
 
Молим желаещите да сключат договор с "ДМЦ ДАУД МЦ" да изпратят необходимата фирмена информация до 20.12.2016 год. на същата ел.поща., защото на 22.12.2016 год. в 17:30 в офиса на РК на БЛС - Враца ще се проведе работна среща между предствителство на ОПЛ и Управителя на "ДМЦ ДАУД МЦ" - Д-р Саид Дауд, където ще му бъдат зададени всички подадени от вас писменно въпроси и съответно ще бъдат записани неговите отговори, след което ще подпишем двустранно този документ, който ще бъде приложение към договорите ни за дежурен кабинет.
 
След работната среща ще бъдат изработени договорите на всички включени в дежурния кабинет на "ДМЦ ДАУД МЦ" ОПЛ и на 27.12.2016 год. от 08:00 часа до 18:00 часа на място в "ДМЦ ДАУД МЦ" всеки от нас ще подпише договора, запознавайки се с условията в дежурния кабинет на място.
 
ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО)

коментари: няма | прочети цялата статия
13.12.2016 11:58 | До Общопрактикуващите лекари в Община Враца

Уважаеми колеги ОПЛ,
 

На 12.12.2016 год. се проведе събрание на ОПЛ във връзка със сключване на новите договори за медицинско обслужване на ЗОЛ в извън работно време за 2017 год.
От разгледаните две възможности на СПО на МБАЛ - Враца (с изискване от 0.15 лв. до 0.26 лв. за ЗОЛ) и МЦ "Д-р Саид Дауд" (с предложение от 0.13 лв. на ЗОЛ), присъстващите на събранието 20 ОПЛ гласуваха:

17 - за МЦ "Д-р Саид Дауд"
2 - за СПО към МБАЛ- Враца
1- въздържал се 

Договорите с МЦ "Д-р Саид Дауд" трябва да бъдат сключени до 27.12.2016 год. като за целта е необходимо до 20.12.2016 год. да се изпрати на електронна поща: rk-bls@m-real.net и rkblsvratsa@abv.bg (за тези, които имат регистрации в yahoo и gmail) следната информация:
 

1. Име на фирма;
2. Представлявана от;
3. Адрес и седалище на управление;
4. БУЛСТАТ;
5. Телeфонен номер;
6. Електронна поща;
7. Последна актуална бройка (от месечния отчет за декември 2016) на ЗОЛ в пациенската листа на кандидастващия ОПЛ.

На събранието бяха дискутирани множество въпроси, касаещи качеството на медицинската услуга по принцип в дежурния кабинет както и отделни казуси, с цел подобрено обслужване на ЗОЛ сравнимо с дейността на СПО досега. Целта е да се подобри достъпа и нивото на медицинската услуга.
Предложено беше да се изработи колективен иск от ДОЛВО до Общински съвет Враца за спонсориране на нощна аптека в близост с МЦ "Д-р Саид Дауд". 
ДОЛВО ще изработи информационен текст, който да бъде поставен на вратите на всеки ОПЛ сключил договор с МЦ "Д-р Саид Дауд".

 


коментари: няма | прочети цялата статия
06.12.2016 14:49 | До Общопрактикуващите лекари в Община Враца

Уважаеми колеги ОПЛ,

След натиска на Директора на МБАЛ Враца за продължаване на договорите ни със Спешен център от 01.01.2017 год., на по-висока цена - 0.26 лв., ръководството на ДОЛВО след юридическа консултация и няколко съвещания, успя да постигне споразумение с Медицински център във гр. Враца /отговарящ на изискванията на Наредба 40, параграф 1/ за разкриване на дежурен кабинет. Споразумението е на досегашната цена - по 0.13 лв. За повече подробности, мнения и коментари, моля обърнете се на електронната поща на РК на БЛС - Враца.
Нуждаем се от мнението на всеки един от нас, за да координираме дейността си и да организираме обслужването на ЗОЛ в почивни и празнични дни, в името на общия ни интерес.
Пишете на електронната поща на колегията - rk-bls@m-real.net

Весели декемврийски празници !

коментари: няма | прочети цялата статия
28.11.2016 13:41 | Подкрепа на позицията на Столичната Лекарска Колегия

Изх.№124/22.11.2016 год.
До
Управителния съвет
на Столичната Лекарска Колегия 
 
До
Районните колегии
на Българския Лекарски Съюз

 

Уважаеми колеги,
 
УС на РК на БЛС - Враца подкрепя изцяло декларацията на Столичната Лекарска Колегия. Исканията в нея са напълно закономерни, и предвид настъпилия срив в системата на здравеопазване изискват бърза намеса, професионална и политическа воля за ПРОМЯНА.
 
В интерес на пациентите и лекарите настояваме за възстановяване на разговорите между Министерството на Здравеопазването и Лекарския съюз и възприемането на позициите в гилдията чрез разумен диалог в полза на общественото здраве. Крайно време е да бъде чут българския лекар и възстановена позицията на БЛС като достоен договорен партньор на МЗ и НЗОК.
 
Терминът "СЛУЖЕБЕН Рамков Договор" е абсурден, защото служебното налагане, изключва договорността в случая. РК на БЛС - Враца се обявява категорично против администрирането и налагането на дейности, за които е получен отказ от страна на съсловието. Какъвто е случая от последния събор на БЛС, който се обяви категорично и единодушно против пръстовия автентификатор.
 
Медийните манипулации /в полза на властимащите/ си позволиха грубо отношение към труда и достойнството на българския лекар, наричайки ни "търговци на здраве", многократно уличавайки ни в корупция, без доказателства за това. А дали има професионална гилдия в България, която да работи на половин заплата или без заплата, "проявявайки разбиране" към финансовия дефицит в системата и надявайки се, че това е временно? Настояваме да бъде изплатено от страна на НЗОК и МЗ всичко изработено и отчетено от колегите ни. Настояваме заплащанията на труда ни да са своевременни, без отлагане по каквито и да било причини.
 
По отношение "удовлетвореността на пациентите", предвид липсата на медицинска компетенция у тях, мнението им може да има пожелателен или благодарствен характер, а не анализиращ нивото и качеството на медицинската услуга. РК на БЛС - Враца настоява за отмяна на тази популистка наредба.
 

 

УС на РК на БЛС - Враца


коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27