Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
28.11.2018 13:41 | Становище на УС на БЛС относно решение на Контролната комисия на БЛС


коментари: няма | прочети цялата статия
28.11.2018 13:19 | Протокол и Становище от съвместно заседание на КК и КПЕ на БЛС проведено на 09.11.2018 год.


коментари: няма | прочети цялата статия
20.11.2018 19:42 | От Ръководството на ДОЛВО

Уважаеми колеги,

Разкрива се филиал на МЦ ДАУД - втори дежурен кабинет на територията на ДКЦ-I ЕООД гр. Враца в дясно от регистратурата, което събра на среща Общопрактикуващите лекари от гр. Враца,  членове на УС на РК на БЛС - Враца, синдикалния лидер на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, Д-р Емил Младенов, в присъствието на представител на Община Враца - г-жа Емилия Николаева - Главен експерт "Детско и училищно здравеопазване".

Управителя на МЦ ДАУД мотивира разкриването на новия дежурен кабинет с нарастващото търсене  на неспешна медицинска помощ извън работното време на ОПЛ, както и с неудобството на пациентите, обърнали се към СПО да бъдат препращани на по-големи разстояния, в случай на мотивиран отказ от обслужване в СПО поради неспешност.

На 12.11.2018 год. е подписан договор между ръководството на ДКЦ - I ЕООД гр. Враца и Управителя на МЦ ДАУД. В момента са почти готови и оборудвани по съвременен начин три помещения на първия етаж в ДКЦ - I ЕООД гр. Враца за новия дежурен кабинет. За хората, на които е по-удобно продължава да функционира досегашния дежурен кабинет в ж.к. "Дъбника". Цените по договорите с ОПЛ остават непроменени. Като самите договори автоматично ще бъдат подновени след изтичане на 2018 год.

Ръководството на МЦ ДАУД преговаря за договор с РЕНТГЕНОВА И КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. Д-р Емил Младенов приветства идеята, чиято цел е осигуравяне на по-високо качество, повече сигурност и удобство на гражданите търсещи медицинска помощ през нощта, в празнични и почивни дни. Отчитайки усилията за запазване функциите на държавните и общински структури - МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца и ДКЦ - I ЕООД гр. Враца, където ще бъдат насочвани хоспитализациите, изследванията и консултациите на нуждаещите се, Д-р Емил Младенов изказа становище, че ще съдейства на дежурния кабинет при преговарянето му с ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. Той изтъкна удобството на топлата връзка между МБАЛ, СПО и новия дежурен кабинет, което е в полза на гражданите и ще подобри колаборацията между лекарите.

Г-жа Емилия Николаева изтъкна, че проблемите на здравеопазването не се изразяват само в пари, а в правилната му организация и координация. Тя поздрави дежурния кабинет в ж.к. "Дъбника" за добрата му работа и каза, че когато общинско дружество каквото е ДКЦ - I ЕООД гр. Враца участва заедно с МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца в структурирането на дежурния кабинет, това е добре за оздравяването на тези структури и съхраняване на държавната болница, в името на което протестираха гражданите. Тя гарантира, че ще запознае с подробностите кмета на Община Враца, чиято подкрепа за новия дежурен кабинет г-н Калин Каменов ще изпрати в писмен вид до УС на РК на БЛС - Враца. Присъстващите общопрактикуващи лекари също отчетоха удоволетворението си от работата с МЦ ДАУД до настоящия момент и изразиха вярата си, че новия дежурен кабинет е едно добро начинание, което ще получи подкрепата на лекарите и пациентите от Общината.

От ръководството на МЦ ДАУД обещават, че ще вложат максимални усилия за реализиране на този обществено полезен проект.


От ръководството на ДОЛВО


коментари: няма | прочети цялата статия
12.09.2018 14:55 | Предложения за НРД 2019
коментари: няма | прочети цялата статия
24.08.2018 16:16 | От персонала на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
  Списъци с имената и подписи на подкрепящите писмото
коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 ... 33