Новини, събития и коментари
04.11.2016 16:50 | Писмо до ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца относно проблеми в заплащането в Спешно отделение

До                                                                                                               Изх.№117/03.11.2016 год.
Г-Н ОРЛИН ЦВЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД
БУЛ. "2 ЮНИ" №66
ГР. ВРАЦА

КОПИЕ ДО:

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛ. "СВЕТА НЕДЕЛЯ" №5
ГР. СОФИЯ

Д-Р АНЕТА СТАВРОВА
ДИРЕКТОР
НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
УЛ. "ЧЕРНИ ДРИН" №2
ГР. ВРАЦА

Д-Р ТИХОМИР ДОНОВ
НАЧАЛНИК
НА СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
НА МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД
БУЛ. "2 ЮНИ" №66
ГР. ВРАЦА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦВЕТКОВ,

Обръщаме се към Вас във връзка с постъпило в УС на РК на БЛС-Враца писмо с входящ № 156/19.10.2016 год от името на 8 долуподписани лекари от Спешно отделение към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. /Приложено Ви изпращаме ксерокопие от него/. Солидаризирайки се към справедливия протест на колегите срещу унизителното заплащане на труда им и наглите спекулации в медиите относно нереализираното повишение на заплатите в Спешните центрове, Ви питаме :
 
1. Има ли преведени от МЗ средства към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца за увеличаване възнагражденията на персонала в СО?
2. Изпратени ли са от министерството и получени ли са от ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца писма с инструкции по увеличаване заплатите на мед. персонал в СО?
3. Докога ще бъдат пренебрегвани и забравяни работещите в този тежък сектор, чийто денонощен, напрегнат и неблагодарен труд е част от осигуряване националната сигурност в страната?
4. Докога в тази държава за пожарникарите ще има много повече привилегии, отколкото за отзоваващите се на бедствия, аварии, катастрофи...висококвалифицирани кадри с висше образование и специфични умения и квалификации???
5. Молим за конкретност, краткост и коректност в отговорите ви!
6. Настояваме да се потърси отговорност от медиите тиражиращи неистини!
7. Категорично настояваме да се спре предизборната политическа и медийна манипулация върху населението, нагнетяваща конфронтация в отношенията лекар-лекар, лекар-пациент и в обществото като цяло!


С уважение:

Председател
на РК на БЛС - Враца
(Д-р Росен Айков)

 


коментари: няма | прочети цялата статия
31.10.2016 18:19 | Номинирани лекари на регионално ниво по случай 19 Октомври

Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца избра за награждаване на регионално ниво случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар следните лекари:

 

РЕГИОНАЛНО НИВО

Д-р Бисер Тодоров Николов
Специалист: "Детски болести" 
Детско отделение
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 
Д-р Цено Лилов Ценов
Специалист: "Хирургия"
МБАЛ "Вива Медика" ООД гр. Враца
 
Д-р Людмила Крумова Костова
Специалист: "Детски болести" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Враца 
 
Д-р Герго Горанов Цонков
Специалист: "Детски болести" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Мездра
 
Д-р Анатоли Богданов Петров
Специалист: "Обща медицина" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Бяла Слатина 
 
Д-р Перуника Илиева Илиева
Специалист: "Анестезиология и реанимация"
Общопрактикуващ лекар
гр. Оряхово
 
Д-р Надежда Христова Рашева
Специалист: "Физиотерапия и рехабилитация"
гр. Козлодуй 

 

Тържеството по случай 19 Октомври и награждаването на номинираните лекари ще се състой на 18.11.2016 год. (петък) от 19:30 часа в ресторант "Славянски кът 4" гр. Враца. Управителния съвет кани всички колеги от Област Враца на тържеството и традиционния коктейл след това.


коментари: 1 | прочети цялата статия
28.10.2016 10:59 | Д-р Николина Инчовска


коментари: няма | прочети цялата статия
20.10.2016 18:58 | Наградени лекари от Врачанската лекарска колегия

На тържество организирано от Българския Лекарски Съюз по случай 19 Октомври на национално ниво бяха наградени лекари и от РК на БЛС - Враца в следните категории:


"ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БЛС - СРЕБЪРЕН, ЛЕКАРИ ИЗЛЪЧЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ НА БЛС"

Д-р Николина Йорданова Инчовска

"ЗА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА
НА
БЪЛГАСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ"


Д-р Даниела Цветкова Торбова


"ТИ СИ НАШЕТО БЪДЕЩЕ - ЗА МЛАД ЛЕКАР"
 
Д-р Николай Борисов Бонев 

коментари: няма | прочети цялата статия
17.10.2016 13:02 | Среща между представители на РК на БЛС - Враца и Инспектората по образованието

Уважаеми колеги,
На 14.10.2016 год.се проведе среща между представители на РК на БЛС-Враца и Инспектората по образованието във връзка с искането от страна на РУО - Враца за издаване на амбулаторни листа към ученическите бележки за отсъствия по болест.
Нашата позиция бе отстоявана от Д-р Даниела Торбова - член на УС на РК на БЛС - Враца и Зам. Председател на Сдружението на ОПЛ, Д-р Ани Ставрова от РЗИ-Враца, Д-р Емил Миленков - Председател на Сдружението на ОПЛ и Д-р Анелия Якимова - ОПЛ с преобладаваща педиатрична практика.
След продължителни, трудни дебати и натиск от страна на инспектората в лицето на г-жа Галина Евденова се стигна до следното споразумение:
1. Че ще се прецизира от наша страна и сведе до минимум и само по целесъобразност издаването на медицински бележки за извиняване отсъствията на учениците по болест.
2. РЗИ - Враца ще контролира стриктно и съответно санкционира лекарски практики при постъпили сигнали от училищните власти за евентуални злоупотреби.
3. Няма да бъдат давани задължително амбулаторни листове от прегледите на децата, до издаване на съответна заповед от Министерството на здравеопазването и/или матричен документ /комбинация от мед.бележка с данни от амбулаторен лист/.
4. При съмнения от страна на учителите, те си запазват правото за проверка и обаждане до лекаря издал бележката.
5. При наши проблеми, свързани с тази дейност, г-жа Евденова изказа готовност лично да съдейства на тел.: 092/62 22 82 , 0886/861439, 0894/385000.

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27