Новини, събития и коментари
29.09.2016 15:20 | Становище на УС на РК на БЛС - Враца

Изх.№108/29.09.2016 год.


ДО

Г-ЖА ГАЛИНА ЕВДЕНОВА
НАЧАЛНИК
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ГР. ВРАЦА

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
БУЛ. "КНЯЗ ДОНДУКОВ" 2A
СОФИЯ 1000

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛ. СВ. НЕДЕЛЯ №5
СОФИЯ 1000

 

 

С Т А Н О В И Щ Е
на
Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
 
Във връзка с изискванията на училищните власти в гр. Враца за издаване на амбулаторни листа от прегледите на учениците, с цел да бъдат предоставяни в училищата като приложение към медицинските бележки за извиняване на отсъствията. 


УВАЖАЕМА Г-ЖО ЕВДЕНОВА,
 
На Управителен съвет на РК на БЛС - Враца на 28.09.2016 год. беше обсъдена горната теза, по повод внесени протестни писма от врачански лекари.
 
Във връзка с това ви уведомяваме, че Вашето решение не е законов или нормативен акт на висшестояща инстанция в системата на здравеопазването, и е в нарушение на действащата нормативна база в Република България. Реда за предоставяне на здравна информация и документация е регламентиран в Раздел V на Закона за здравето. Поради тези факти изискванията Ви нямат практическа и смислова стойност и няма да бъдат изпълнявани от лекарите.
 
Воден от професионални, морални, етични и законови причини Управителния съвет на Районната колегия на БЛС - Враца Ви заявява НЕСЪГЛАСИЕТО си медицинска информация и документация /каквато е амбулаторния лист от прегледа на децата/ да бъде разпространявана извън медицинските среди.
 

Уважаема Г-жо Евденова, моля да ни предоставите документа /заповед, решение, друго/, възоснова на който в училищата в гр. Враца се изисква амбулаторни листа от прегледите да бъдат предоставяни в училищата, за да потърсим правата си по съответния ред.

 

УС на РК на БЛС - Враца

 

С уважение:

Председател
на УС на РК на БЛС - Враца
(Д-р Росен Айков)


коментари: няма | прочети цялата статия
01.08.2016 07:10 | Лекар на годината

Уважаеми колеги,

 И тази година една от номинациите за награждаване на регионално ниво по случай 19 Октомври - "Ден на Св. Иван Рилски - Чудотворец" и празник на Българския Лекар ще бъде излъчена през интернет сайта на колегията.

В тази връзка всеки регистриран лекар в РК на БЛС - Враца може да направи по една номинация на предпочитан от него лекар.
След като направите номинацията на лекаря системата ще иска подвърждение чрез вашия УИН.

СРЕЩУ ИМЕТО НА НОМИНИРАНИЯ ЛЕКАР ВСЕКИ ЩЕ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА САМО ЕДИН ПЪТ ОТ ЕДИН КОМПЮТЪР ОТНОВО ПОСРЕДСТВОМ СВОЯ УИН.

ГЛАСУВАНЕТО ЩЕ Е АКТИВНО ДО 10.10.2017 ГОД. ВКЛ.коментари: 1 | прочети цялата статия
27.06.2016 14:00 | ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛЕКАРСКИТЕ БОРДОВЕ ПРИ БЛС

 Решение на Управителният съвет на Български лекарски съюз за започване на работа по проекта за Национален рамков договор за 2017/2018 година.
коментари: няма | прочети цялата статия
14.06.2016 11:55 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 година

 Стратегически цели и основни задачи пред Българския Лекарски Съюз за периода 2016 год. - 2018 год.
коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27