Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
29.06.2017 11:06 | ГФО на РК на БЛС - Враца за 2016 год.

ГФО на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца за 2016 год.
коментари: няма | прочети цялата статия
02.02.2017 11:13 | Подкрепа протест на лекари от Спешно отделение в МБАЛ “Свети Пантелеймон“ АД гр. Ямбол

Изх.№17/02.02.2017 год.

До
Управителния съвет
на Българския Лекарски Съюз
гр. София
 
До
Районните колегии
на Българския Лекарски Съюз
 
Уважаеми колеги, 
 
Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца покрепя справедливия протест на колегите от Спешно-приемно отделение на МБАЛ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" АД - гр. Ямбол. Възмутени сме от реакцията на ръководството на МБАЛ-Ямбол, което се дистанцира от този грозен и задълбочаващ се проблем в обществото.
Настояваме Управителния съвет на Българския Лекарски Съюз да се обърне спешно към компетентните институции за спазване на законите в системата на здравеопазването, които важат еднакво за пациенти и за лекари.
Апелираме всички Районни лекарски колегии за остра реакция по случая.

 
УС на РК на БЛС - Враца

 


коментари: няма | прочети цялата статия
24.01.2017 17:00 | Разкриване на Нощен аптечен пункт

Колеги,
На 23.01.2017 год. бе проведена среща при Кмета г-н Калин Каменов във връзка с искането на ДОЛВО за разкриване на Нощен аптечен пункт. Искането бе внесено в Комисията по здравеопазване от Д-р Наташка Велчовска. Представителите на Фармацевтичния съюз - Враца обясниха трудностите за реализация на такъв проект:
Недостатъчен кадрови потенциал в града, законовото изискване за налични 4ма Магистър- фармацевти, които да дежурят нощем, по-високата цена на нощния труд и според тях финансова нецелесъобразност - свързана с намален оборот нощем, водеща до сериозни загуби за бизнеса им. Освен това са необходими и допълнителни средства за охрана.
Кметът поясни, че тяхната функция е не само като търговски дружества, а и като участници в здравеопазната сфера. Поради, което предложи да обсъдят на свое събрание вариантите за нощна дейност, при условие, че е възможно финансово субсидиране от Общината. 
От Съюза на фармацевтите отговориха, че ще се отзоват на втора среща в същия формат, след събранието си, и след като имат вече визия за обсъждания Нощен аптечен пункт.
ДОЛВО изрази становище, че след като вече е имало такъв пункт, каквито и трудности да съществуват, то той е възможен отново. Областният град отдава има тази потребност , но сега след наличието на Дежурен лекарски кабинет - нощем и в почивни и празнични дни, такава аптека би затворила кръга за пълно изпълнение на здравеопазните дейности.
Така бе поставено началото по преговорите за разкриване на Нощна аптека във Враца.
Ще ви информираме за всички стъпки напред.
И ви молим колеги, изпращайте ваши идеи и мнения по този казус на мейла на колегията: rk-bls@m-real.net

 

Всяко мнение е важно за нас.
 

 

ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО)


коментари: няма | прочети цялата статия
18.01.2017 15:05 | Писмо от ДОЛВО до Общинския съвет на Враца

След свое заседание на 17.01.2017 год. ДОЛВО изпрати искане до Общински съвет Враца чрез Д-р Наташка Велчовска за разкриване на нощен аптечен пункт в града. Очакваме да се гледа на Сесията на ОбС на 27.01.2017 год.


До Общински съвет Враца

Уважаеми дами и господа общински съветници,
 
Дружеството на Общопрактикуващите Лекари във Врачанска Област на няколко свои събрания обсъди възможностите за подобряване организацията по оказване на здравна помощ на населението в областта. Беше структуриран дежурен лекарски кабинет в Даут Медицински център за обслужване на неспешните състояния в извън работно време, нощем, в празнични и почивни дни. Идеята се оказа ползотворна, заработи добре в помощ както на болните, така и на колегите от Спешно-приемно отделение (СПО), на които се даде възможност да концентрират сили и възможности основно върху спешната патология. На 17.01.2017 год. се проведе среща на ДОЛВО с Директорите на РЗИ и РЗОК-Враца, където се обсъдиха начините за координация между отделните звена за медицинска помощ, както и проблемите в организацията и се взеха решения за отстраняването им.
 
Считаме реализацията на тази си дейност за значима и общественополезна. Единственото липсващо звено се оказва необходимостта от дежурна и / или нощна аптека.
 
Изразявайки пред Вас тази отдавна належаща обществена потребност, оставаме с очакване за вашето решение и общинско спонсориране на така важния и необходим нощен аптечен пункт.

За гражданите на Враца това би било значима придобивка, повишаваща сигурността на хората, както и доверието им в местната власт.

С уважение:

ДОЛВО

 


коментари: няма | прочети цялата статия
17.01.2017 17:23 | От Ръководството на ДОЛВО

Колеги,

На 17.01.2017 год. се състоя среща във връзка с обслужването на пациентите в извън работното ни време от ЦСМП и новосъздадения Дежурен кабинет за неспешни състояния.
 
От всички поканени не присъствува единствено Директорът на МБАЛ-Враца - г-н Орлин Цветков, нито негов представител.
 
Директорът на РЗИ - Враца - Д-р Анета Ставрова поясни, че новият дежурен кабинет, с който имаме договор 24 ОПЛ от гр. Враца отговаря на всички изисквания на закона и нормативните документи, Д-р Даут отчете, че за първите 15 дни на годината през него са преминали 150 пациента и няма постъпили оплаквания, напротив.
 
В комисията на ДОЛВО обаче има постъпили доста сигнали и писмени жалби, адресирани дори до Министерство на Здравеопазването за грубо нарушаване правото на достъп на ЗОЛ до лекар в Спешно-приемно отделение (СПО), за връщане без преглед и за изискване на плащания при прегледи на определени пациенти, които плащания са различни по стойност за една и съща услуга. И без оповестен публично ценоразпис. Това бе оценено от участниците в срещата като противозаконно и като конфликт на интереси в структура на министерско подчинение и финансиране, каквато е МБАЛ-Враца.
 
Обсъдено бе, че материално техническата база на МБАЛ - рентген, лаборатория и т.н. /не е лична собственост и от нея могат и трябва да се ползват при нужда всички лекари и пациенти . С цел подобряване качеството на здравната помощ и опазване авторитета на лекарите във Враца, Ръководството на ДОЛВО сезира и писменно Директора на РЗИ - Враца с възникналите проблеми и конфликти в СПО към МБАЛ-Враца.
 
Настояваме за среща на ниво Директори на РЗИ, МБАЛ и РЗОК за възстановяване на законоустановените норми в работата на СПО с цел спазване правата на лекари и пациенти.

ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО) 

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 ... 34