Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
13.12.2016 11:58 | До Общопрактикуващите лекари в Община Враца

Уважаеми колеги ОПЛ,
 

На 12.12.2016 год. се проведе събрание на ОПЛ във връзка със сключване на новите договори за медицинско обслужване на ЗОЛ в извън работно време за 2017 год.
От разгледаните две възможности на СПО на МБАЛ - Враца (с изискване от 0.15 лв. до 0.26 лв. за ЗОЛ) и МЦ "Д-р Саид Дауд" (с предложение от 0.13 лв. на ЗОЛ), присъстващите на събранието 20 ОПЛ гласуваха:

17 - за МЦ "Д-р Саид Дауд"
2 - за СПО към МБАЛ- Враца
1- въздържал се 

Договорите с МЦ "Д-р Саид Дауд" трябва да бъдат сключени до 27.12.2016 год. като за целта е необходимо до 20.12.2016 год. да се изпрати на електронна поща: rk-bls@m-real.net и rkblsvratsa@abv.bg (за тези, които имат регистрации в yahoo и gmail) следната информация:
 

1. Име на фирма;
2. Представлявана от;
3. Адрес и седалище на управление;
4. БУЛСТАТ;
5. Телeфонен номер;
6. Електронна поща;
7. Последна актуална бройка (от месечния отчет за декември 2016) на ЗОЛ в пациенската листа на кандидастващия ОПЛ.

На събранието бяха дискутирани множество въпроси, касаещи качеството на медицинската услуга по принцип в дежурния кабинет както и отделни казуси, с цел подобрено обслужване на ЗОЛ сравнимо с дейността на СПО досега. Целта е да се подобри достъпа и нивото на медицинската услуга.
Предложено беше да се изработи колективен иск от ДОЛВО до Общински съвет Враца за спонсориране на нощна аптека в близост с МЦ "Д-р Саид Дауд". 
ДОЛВО ще изработи информационен текст, който да бъде поставен на вратите на всеки ОПЛ сключил договор с МЦ "Д-р Саид Дауд".

 


коментари: няма | прочети цялата статия
06.12.2016 14:49 | До Общопрактикуващите лекари в Община Враца

Уважаеми колеги ОПЛ,

След натиска на Директора на МБАЛ Враца за продължаване на договорите ни със Спешен център от 01.01.2017 год., на по-висока цена - 0.26 лв., ръководството на ДОЛВО след юридическа консултация и няколко съвещания, успя да постигне споразумение с Медицински център във гр. Враца /отговарящ на изискванията на Наредба 40, параграф 1/ за разкриване на дежурен кабинет. Споразумението е на досегашната цена - по 0.13 лв. За повече подробности, мнения и коментари, моля обърнете се на електронната поща на РК на БЛС - Враца.
Нуждаем се от мнението на всеки един от нас, за да координираме дейността си и да организираме обслужването на ЗОЛ в почивни и празнични дни, в името на общия ни интерес.
Пишете на електронната поща на колегията - rk-bls@m-real.net

Весели декемврийски празници !

коментари: няма | прочети цялата статия
28.11.2016 13:41 | Подкрепа на позицията на Столичната Лекарска Колегия

Изх.№124/22.11.2016 год.
До
Управителния съвет
на Столичната Лекарска Колегия 
 
До
Районните колегии
на Българския Лекарски Съюз

 

Уважаеми колеги,
 
УС на РК на БЛС - Враца подкрепя изцяло декларацията на Столичната Лекарска Колегия. Исканията в нея са напълно закономерни, и предвид настъпилия срив в системата на здравеопазване изискват бърза намеса, професионална и политическа воля за ПРОМЯНА.
 
В интерес на пациентите и лекарите настояваме за възстановяване на разговорите между Министерството на Здравеопазването и Лекарския съюз и възприемането на позициите в гилдията чрез разумен диалог в полза на общественото здраве. Крайно време е да бъде чут българския лекар и възстановена позицията на БЛС като достоен договорен партньор на МЗ и НЗОК.
 
Терминът "СЛУЖЕБЕН Рамков Договор" е абсурден, защото служебното налагане, изключва договорността в случая. РК на БЛС - Враца се обявява категорично против администрирането и налагането на дейности, за които е получен отказ от страна на съсловието. Какъвто е случая от последния събор на БЛС, който се обяви категорично и единодушно против пръстовия автентификатор.
 
Медийните манипулации /в полза на властимащите/ си позволиха грубо отношение към труда и достойнството на българския лекар, наричайки ни "търговци на здраве", многократно уличавайки ни в корупция, без доказателства за това. А дали има професионална гилдия в България, която да работи на половин заплата или без заплата, "проявявайки разбиране" към финансовия дефицит в системата и надявайки се, че това е временно? Настояваме да бъде изплатено от страна на НЗОК и МЗ всичко изработено и отчетено от колегите ни. Настояваме заплащанията на труда ни да са своевременни, без отлагане по каквито и да било причини.
 
По отношение "удовлетвореността на пациентите", предвид липсата на медицинска компетенция у тях, мнението им може да има пожелателен или благодарствен характер, а не анализиращ нивото и качеството на медицинската услуга. РК на БЛС - Враца настоява за отмяна на тази популистка наредба.
 

 

УС на РК на БЛС - Враца


коментари: няма | прочети цялата статия
04.11.2016 16:50 | Писмо до ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца относно проблеми в заплащането в Спешно отделение

До                                                                                                               Изх.№117/03.11.2016 год.
Г-Н ОРЛИН ЦВЕТКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД
БУЛ. "2 ЮНИ" №66
ГР. ВРАЦА

КОПИЕ ДО:

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛ. "СВЕТА НЕДЕЛЯ" №5
ГР. СОФИЯ

Д-Р АНЕТА СТАВРОВА
ДИРЕКТОР
НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
УЛ. "ЧЕРНИ ДРИН" №2
ГР. ВРАЦА

Д-Р ТИХОМИР ДОНОВ
НАЧАЛНИК
НА СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
НА МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД
БУЛ. "2 ЮНИ" №66
ГР. ВРАЦА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦВЕТКОВ,

Обръщаме се към Вас във връзка с постъпило в УС на РК на БЛС-Враца писмо с входящ № 156/19.10.2016 год от името на 8 долуподписани лекари от Спешно отделение към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. /Приложено Ви изпращаме ксерокопие от него/. Солидаризирайки се към справедливия протест на колегите срещу унизителното заплащане на труда им и наглите спекулации в медиите относно нереализираното повишение на заплатите в Спешните центрове, Ви питаме :
 
1. Има ли преведени от МЗ средства към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца за увеличаване възнагражденията на персонала в СО?
2. Изпратени ли са от министерството и получени ли са от ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца писма с инструкции по увеличаване заплатите на мед. персонал в СО?
3. Докога ще бъдат пренебрегвани и забравяни работещите в този тежък сектор, чийто денонощен, напрегнат и неблагодарен труд е част от осигуряване националната сигурност в страната?
4. Докога в тази държава за пожарникарите ще има много повече привилегии, отколкото за отзоваващите се на бедствия, аварии, катастрофи...висококвалифицирани кадри с висше образование и специфични умения и квалификации???
5. Молим за конкретност, краткост и коректност в отговорите ви!
6. Настояваме да се потърси отговорност от медиите тиражиращи неистини!
7. Категорично настояваме да се спре предизборната политическа и медийна манипулация върху населението, нагнетяваща конфронтация в отношенията лекар-лекар, лекар-пациент и в обществото като цяло!


С уважение:

Председател
на РК на БЛС - Враца
(Д-р Росен Айков)

 


коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 ... 34