Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
30.10.2023 15:05 | Наградени лекари по случай 19 октомври 2023 год.

На проведени заседания на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 29.09.2023 год. и на 06.10.2023 год. бяха разгледани постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския лекар. След обсъждане на подадените кандидатури бяха избрани за награждаване следните лекари:


НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"

Д-р Емил Димитров Миленков
Специалност: "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия", "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар - гр. Враца
     


РЕГИОНАЛНО НИВО

Д-р Яна Апостолова Вълкова
Специалност "Вътрешни болести" и "Трансфузионна хематология"
Началник на Отделение по трасфузионна хематология
МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца
 

Д-р Аурелио Цветанов Тошевски
Специалност " Обща и клинична патология"
Лекар в Отделение по обща и клинична патология
МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца


Д-р Емил Борисов Младенов
Специалност: "Вътрешни болести" и "Ендокринология и болести на обмяната"
Лекар в Първо вътрешно отделение
МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца


Д-р Ива Милчева Ацова-Георгиева
Специалност: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА" ЕООД гр. Враца


Д-р Добромир Богданов Драгойчев
Специалност: "Гастроентерология"
Вътрешно отделение
"ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ - ВРАЦА" ЕООД ГР. Враца

 
Д-р Виктория Видолова Манова
Специалност: "Психиатрия"
"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА" ЕООД гр. Враца


Д-р Валерия Цветкова Мраморенска
Специалност: "Нервни болести"
СИМП - гр. Враца


Д-р Илиян Стефанов Грънчаров
Специалност: "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар - гр. Криводол


Д-р Дарий Игнатов Игнатов
Специалност: "Кожни и венерически болести" и "Онкология"
ТЕЛК
МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД гр. Козлодуй


Д-р Юра Гешева Стефанова
Специалност: "Нервни болести"
СИМП - гр. Бяла Слатина


Д-р Грета Йорданова Петкова
Специалност: "Очни болести"
СИМП - гр. Оряхово

коментари: няма | прочети цялата статия
30.10.2023 14:20 | Д-р Димитър Валериев Джиков
Д-р Димитър Валериев Джиков завършва медицина
в МФ към Софийски университет "Св. Климент Охридски" гр София през 2020 год.
През месец ноември същата година специализира нервни болести към Медицински университет - гр. София
с база на обучение МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.
Успоредно с работата си в Неврологично отделение дава дежурства и към Спешно-приемно отделение.
През периода 2020/2021 година работи и в Ковид отделението към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.

коментари: няма | прочети цялата статия
30.10.2023 14:12 | Д-р Елена Ангелова Торбова
Д-р Елена Ангелова Торбова завършва Медицинския университет - град Плевен през септември 2016 година.
От същата година започва работа в МБАЛ "Христо Ботев" АД град Враца,
като лекар-специализант в Отделението по акушерство и гинекология. 

коментари: няма | прочети цялата статия
22.08.2023 15:08 | Д-р Кристиян Владов Велчев
Д-р Кристиян Владов Велчев завършва Медицинския университет - гр. Плевен през септември 2022 год.
От същата година започва работа в "ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ-ВРАЦА" ЕООД гр. Враца, а от месец април 2023 год. е назначен като лекар ординатор към МБАЛ "Сърце и мозък" гр. Плевен в Отделението по ортопедия и травматология.

коментари: няма | прочети цялата статия
14.08.2023 12:22 | Обява за работа

"СБПЛРВБ-Мездра" ЕООД гр. Мездра 
търси спешно да назначи лекар, желаещ да специализира физиотерапия и рехабилитация държавна поръчка.
Болницата има подписан договор с обучаваща структура.

За контакти:
тел.0892255035 - Д-р Василовска

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 [ 2 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35