Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
31.10.2016 18:19 | Номинирани лекари на регионално ниво по случай 19 Октомври

Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца избра за награждаване на регионално ниво случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар следните лекари:

 

РЕГИОНАЛНО НИВО

Д-р Бисер Тодоров Николов
Специалист: "Детски болести" 
Детско отделение
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 
Д-р Цено Лилов Ценов
Специалист: "Хирургия"
МБАЛ "Вива Медика" ООД гр. Враца
 
Д-р Людмила Крумова Костова
Специалист: "Детски болести" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Враца 
 
Д-р Герго Горанов Цонков
Специалист: "Детски болести" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Мездра
 
Д-р Анатоли Богданов Петров
Специалист: "Обща медицина" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Бяла Слатина 
 
Д-р Перуника Илиева Илиева
Специалист: "Анестезиология и реанимация"
Общопрактикуващ лекар
гр. Оряхово
 
Д-р Надежда Христова Рашева
Специалист: "Физиотерапия и рехабилитация"
гр. Козлодуй 

 

Тържеството по случай 19 Октомври и награждаването на номинираните лекари ще се състой на 18.11.2016 год. (петък) от 19:30 часа в ресторант "Славянски кът 4" гр. Враца. Управителния съвет кани всички колеги от Област Враца на тържеството и традиционния коктейл след това.


коментари: 1 | прочети цялата статия
28.10.2016 10:59 | Д-р Николина Инчовска


коментари: няма | прочети цялата статия
20.10.2016 18:58 | Наградени лекари от Врачанската лекарска колегия

На тържество организирано от Българския Лекарски Съюз по случай 19 Октомври на национално ниво бяха наградени лекари и от РК на БЛС - Враца в следните категории:


"ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БЛС - СРЕБЪРЕН, ЛЕКАРИ ИЗЛЪЧЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ НА БЛС"

Д-р Николина Йорданова Инчовска

"ЗА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА
НА
БЪЛГАСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ"


Д-р Даниела Цветкова Торбова


"ТИ СИ НАШЕТО БЪДЕЩЕ - ЗА МЛАД ЛЕКАР"
 
Д-р Николай Борисов Бонев 

коментари: няма | прочети цялата статия
17.10.2016 13:02 | Среща между представители на РК на БЛС - Враца и Инспектората по образованието

Уважаеми колеги,
На 14.10.2016 год.се проведе среща между представители на РК на БЛС-Враца и Инспектората по образованието във връзка с искането от страна на РУО - Враца за издаване на амбулаторни листа към ученическите бележки за отсъствия по болест.
Нашата позиция бе отстоявана от Д-р Даниела Торбова - член на УС на РК на БЛС - Враца и Зам. Председател на Сдружението на ОПЛ, Д-р Ани Ставрова от РЗИ-Враца, Д-р Емил Миленков - Председател на Сдружението на ОПЛ и Д-р Анелия Якимова - ОПЛ с преобладаваща педиатрична практика.
След продължителни, трудни дебати и натиск от страна на инспектората в лицето на г-жа Галина Евденова се стигна до следното споразумение:
1. Че ще се прецизира от наша страна и сведе до минимум и само по целесъобразност издаването на медицински бележки за извиняване отсъствията на учениците по болест.
2. РЗИ - Враца ще контролира стриктно и съответно санкционира лекарски практики при постъпили сигнали от училищните власти за евентуални злоупотреби.
3. Няма да бъдат давани задължително амбулаторни листове от прегледите на децата, до издаване на съответна заповед от Министерството на здравеопазването и/или матричен документ /комбинация от мед.бележка с данни от амбулаторен лист/.
4. При съмнения от страна на учителите, те си запазват правото за проверка и обаждане до лекаря издал бележката.
5. При наши проблеми, свързани с тази дейност, г-жа Евденова изказа готовност лично да съдейства на тел.: 092/62 22 82 , 0886/861439, 0894/385000.

коментари: няма | прочети цялата статия
29.09.2016 15:20 | Становище на УС на РК на БЛС - Враца

Изх.№108/29.09.2016 год.


ДО

Г-ЖА ГАЛИНА ЕВДЕНОВА
НАЧАЛНИК
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ГР. ВРАЦА

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
БУЛ. "КНЯЗ ДОНДУКОВ" 2A
СОФИЯ 1000

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛ. СВ. НЕДЕЛЯ №5
СОФИЯ 1000

 

 

С Т А Н О В И Щ Е
на
Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
 
Във връзка с изискванията на училищните власти в гр. Враца за издаване на амбулаторни листа от прегледите на учениците, с цел да бъдат предоставяни в училищата като приложение към медицинските бележки за извиняване на отсъствията. 


УВАЖАЕМА Г-ЖО ЕВДЕНОВА,
 
На Управителен съвет на РК на БЛС - Враца на 28.09.2016 год. беше обсъдена горната теза, по повод внесени протестни писма от врачански лекари.
 
Във връзка с това ви уведомяваме, че Вашето решение не е законов или нормативен акт на висшестояща инстанция в системата на здравеопазването, и е в нарушение на действащата нормативна база в Република България. Реда за предоставяне на здравна информация и документация е регламентиран в Раздел V на Закона за здравето. Поради тези факти изискванията Ви нямат практическа и смислова стойност и няма да бъдат изпълнявани от лекарите.
 
Воден от професионални, морални, етични и законови причини Управителния съвет на Районната колегия на БЛС - Враца Ви заявява НЕСЪГЛАСИЕТО си медицинска информация и документация /каквато е амбулаторния лист от прегледа на децата/ да бъде разпространявана извън медицинските среди.
 

Уважаема Г-жо Евденова, моля да ни предоставите документа /заповед, решение, друго/, възоснова на който в училищата в гр. Враца се изисква амбулаторни листа от прегледите да бъдат предоставяни в училищата, за да потърсим правата си по съответния ред.

 

УС на РК на БЛС - Враца

 

С уважение:

Председател
на УС на РК на БЛС - Враца
(Д-р Росен Айков)


коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 ... 34