Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
28.03.2016 19:43 | ПРОТЕСТ

Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на свое заседание проведено на 28.03.2016 год. единодушно взе решение да подкрепи протестите на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) срещу администрирането и нарушаването на договорното начало.
Протеста ще започне на 31.03.2016 год. (четвъртък) от 09:00 часа пред централния вход на 
ДКЦ-I (Поликлиниката) в гр. Враца.

коментари: няма | прочети цялата статия
15.03.2016 13:14 | Проект за Национална здравна карта
Проект за Национална здравна карта. 

Прикачените папки съдържат:

1.  приложения от №1 до №28 - областни здравни карти;

2.  приложение №29 - конкретни потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление "Здравни грижи" за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области;
 
3.  приложение №30 - конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области;

4.  приложение №31 - 1 - съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения и лечебни заведения, съществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение върху картата на страната;
     приложение №31 - 2;

5. приложение №32 - анализ на състоянието в областите; 
     №32 - 1 Анализ на състоянието в областите в болничната помощ
     №32 - 2 Анализ на състоянието в областите, относно необходимите лекари по специалности в първичната извънболнична помощ;

6.  приложение №33 видове медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие,

7.  приложение №34 - карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечениеи свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура;

8.  приложение №35- карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ;

9.  Постъпили предложения по проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална здравна карта на Р България и предложения за решения на Националната комисия по изготвяне на НЗК.

коментари: няма | прочети цялата статия
10.03.2016 15:04 | Отговор от РЗОК - Враца относно критериите за определяне на регулативни стандарти за първо тримесечие на 2016

Във връзка с постъпили сигнали, че има разлики в Регулативни стандарти при различни изпълнители на ПИМП и СИМП за първото тримесечие на 2016 спрямо същото за 2015, УС на РК на БЛС - Враца отправи запитване до Директора на РЗОК - Враца.
Приложено качваме постъпилия отговор. 

 Отговор от РЗОК - Враца 

коментари: няма | прочети цялата статия
19.02.2016 16:32 | Проект на НРД 2016 за медицински дейности

 Проект на НРД 2016 за медицински дейности
коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 ... 34