Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
Новини, събития и коментари
29.08.2022 16:12 | Д-р Нора Орлинова Горанова
Д-р Нора Орлинова Горанова завършва Медицински университет - гр. София през 2015 год. 
През 2016 год. е зачислена като специализант по Кожни и венерически болести
към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен. 
През 2016 година става член на EADV.
2017 год. придобива допълнителна квалификация "Здравен мениджмънт"
към Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - гр. София.
През 2020 год. придобива специалност "Кожни и венерически болести".
От месец септември 2020 год. работи като лекар - кожни и венерически болести в КДБ на ЦКВЗ-Враца ЕООД.
От месец февруари 2021 год. е управител на СИМП по Кожни и венерически болести. 

коментари: няма | прочети цялата статия
21.07.2022 13:46 | Д-р Марта Йорданова Цветанова
Д-р Марта Цветанова завършва Медицински университет - гр. Плевен през 2015 год. 
От септември 2015 год. започва работа в Отделение по Кожни и венерически болести към МБАЛ ''Христо Ботев" АД гр. Враца като лекар-ординатор, а ноември месец същата година е назначена и като лекар-интернист в Спешно отделение на областната болница, където работи и до днес. 
От самото начало на пандемията Covid-19, д-р Цветанова работи на първа линия
в борбата срещу непознатия до този момент вирус. 
През 2016 година е зачислена като специализант по Дерматология и венерология
към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Превен, с началник Проф. Д-р Димитър Господинов.
През 2021 год. д-р Цветанова придобива специалност по "Кожни и венерически болести". 

коментари: няма | прочети цялата статия
30.06.2022 14:06 | Д-р Иван Ангелов Торбов
Д-р Иван Ангелов Торбов завършва Медицински университет гр. Плевен през 2008 год.
Същата година започва работа в ЦСМП гр. Враца. От януари 2009 год. е в Отделение по Ортопедия и травматология на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.
Специалист по Ортопедия и травматология.
Притежава диплома за здравен мениджмънт от ВМА гр. София, както и диплома за високоспециализирана медицинска дейност-ендопротезиране издадена от ВМА гр. София. 
Докторант към ВМА гр. София. 

коментари: няма | прочети цялата статия
05.06.2022 15:01 | Наградени лекари по случай 19 октомври 2021 год.

На проведено годишно общо събрание на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 21.05.2022 год., Д-р Ирена Мазнева - Председател на Управителния съвет на Лекарска колегия - Враца награди номинираните лекари на национално и регионално ниво от Област Враца по случай деня на Българския лекар - 19 Октомври 2021 год. 
НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Д-р НЕЗАБРАВКА ПЕТРОВА ХАЙТОВА
Началник на Пневмологично отделение
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД
 НА РЕГИОНАЛНО НИВО

 

 
  

От ляво на дясно: Д-р Валери Василев - "КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца, Д-р Даниела Шаркова - "МДЛ - Дилаб" ЕООД гр. Оряхово, Д-р Незабравка Хайтова - "СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД , Д-р Павел Иванов - "КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца, Д-р Петя Кирякова - "ЦПЗ-Враца" ЕООД гр. Враца,  Д-р Светозар Лазаров - ОПЛ гр. Бяла Слатина и Д-р Ирена Мазнева - Председател на УС на РК на БЛС - Враца

коментари: няма | прочети цялата статия
10.05.2022 15:07 | Д-р Михаела Росенова Рашева
Д-р Михаела Росенова Рашева завършва Медицински университет гр. Плевен през 2016 год.
През месец ноември 2016 год. започва работа в ОАИЛ на "ПЪРВА ЧАСТНА БОЛНИЦА-ВРАЦА" ЕООД гр. Враца.
От месец юни 2017 год. е в Отделение по Кардиология и инвазивна кардиология
на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр Враца.
Специализант по Кардиология. 

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31