Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
07.05.2015 15:48 | Подкрепа за сем. Д-р Нонка и Светослав Савчеви

Уважаеми колеги,

 
На свое заседание УС на РК на БЛС - Враца взе решение за подкрепа семейството на Д-р Нонка и Светослав Савчеви в борбата им за справедливи присъди /доживотен затвор/ за убийците на детето им.
Обявяваме съсловна готовност за реална и максимална подкрепа на колегите, като присъствуваме на протестното бдение пред Съдебната палата Враца в деня на процеса.
Ще ви уведомим допълнително за точния ден и час!
Призоваваме към максимална активност от страна на всички лекари.
Всеки би могъл да отдели 15 мин. или половин час от работното си време за изразяване на така важната ни гражданска позиция и съсловна съпричастност.

коментари: няма | прочети цялата статия
30.12.2014 14:26 | Среща на РК на БЛС - Враца и РЗОК - Враца

На 22.12.2014 год. в РЗОК - Враца се проведе среща между г-н Светозар Симеонов -  Директор на РЗОК - Враца и Д-р Капка Романова - Зам. Директор и Председателя на РК на БЛС - Враца - Д-р Георги Комитски, Зам. Председателите на РК на БЛС - Враца Д-р Даниела Торбова и Д-р Емил Миленков и юрист Рая Стефанова по наболели въпроси във връзка с Регулативните стандарти и проблеми при проверки и санкции от РЗОК, респ. НЗОК.

Д-р Комитски изрази недоволството сред колегията във връзка с ограничените средства по РС за четвъртото тримесечие на 2014 год. Директорът на РЗОК увери, че понастоящем балансът на средства на регионално ниво би позволил вътрешно прерапределение на стандартите, така, че да се сведе до минимум санкционирането на лекарите за преразход.

До средата на януари 2015 год. РЗОК - Враца ще изпрати уведомителните писма до лекарите във връзка с изпълнението на РС за 4-тото тримесечие.         

По вторият проблем за необходимата медицинска компетентност при изготвянето на Констативни протоколи и Наказателни постановления след проверки от страна на РЗОК, Директорът изказа мнение, че е добре да се работи с арбитражни експертни комисии от РК на БЛС, стига да се промени ЗЗО в тази част. При липса на такива промени и след нова двустранна среща в присъствието на юрист би могло да изработим договаряне на регионално ниво. 

При положение, че  няма промени в ЗЗО за 2015 год. юристката ще изготви проекто-договор за съставяне и работа на арбитражни комисии с ескперти от РК на БЛС - Враца. Ако такова договаряне се постигне на регионално ниво, то тогава санциите, налагани от Директора на РЗОК ще бъдат съобразени с експертното лекарско мнение от арбитража.

коментари: няма | прочети цялата статия
11.12.2014 14:21 | Позиция на УС на РК на БЛС - Враца


До      
Управителния съвет
на Българския Лекарски Съюз
гр. София

До
Д-р Петър Москов
Министър на Здравеопазването

До
Районните колегии
на Българския Лекарски Съюз

До
Регионалните медии

П  О  З  И  Ц  И  Я
на
УС на РК на БЛС - Враца
в    
П О Д К Р Е П А
на
министър МосковУважаеми Д-р Москов,
 
Изказваме голямата благодарност на лекарите от Област Враца за Вашите усилия в отстояване правото ни на труд в нормални условия, за Вашата отговорна позиция по отношение опазване живота и здравето на практикуващите медицина в България.     
Подкрепяме Вашите първи стъпки за истински реформи в здравеопазването. Заставаме до Вас в усилията Ви за възстановяване доверието в българската медицина и в българския лекар.     
Подкрепяме идеите Ви за увеличаване на държавната отговорност и нов начин на финансиране в болничната помощ, което да осигури оптимизиране, а не икономии на финансовите параметри, за да подобрим качеството на дейността си.
Заставаме до Вас в борбата Ви  срещу досегашния зловреден популизъм, в името на обществената справедливост, на професионалния ни и обществен просперитет!                                             
Успех!
 
УС на РК на БЛС - Враца


коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 25 26 27 28 29 [ 30 ] 31 32 33 ... 34