Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
Новини, събития и коментари
11.07.2018 15:13 | Лекарствени продукти, съдържащи активното вещество Валсартан, които НЕ са блокирани

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с блокираните от ИАЛ лекарствени продукти, съдържащи валсартан, поради наличие на примес в активното вещество, вчера на сайта на изпълнителната агенция по лекарства се качи списък с лекарства, които НЕ попадат в превантивните мерки по блокиране, както и актуализиран списък на лекарствени продукти, съдържащи други ангиотензин-II-рецепторни антагонисти (сартани).


Приложено Ви изпращам линкове към актуализираните списъци на ИАЛ, с молба да разпространите информацията по Вашите канали до заинтересованите страни, за да може напрежението у пациентите да бъде туширано и казусът да бъде разрешен своевременно.


Списък на блокираните от ИАЛ лекарствени продукти, съдържащи валсартан, поради наличие на примес в активното вещество, произведено от Zhejian Huahai Pharmaceuticals:

http://bda.bg/bg/важна-информация/1411-иал-блокира-лекарствени-продукти,-съдържащи-валсартан,-поради-наличие-на-примес-в-активното-вещество,-произведено-от-zhejian-huahai-pharmaceuticals


Списък на лекарствени продукти, съдържащи активното вещество валсартан, които НЕ попадат в превантивните мерки по блокиране, както и актуализиран списък на лекарствени продукти, съдържащи други ангиотензин-II-рецепторни антагонисти (сартани):

http://bda.bg/bg/важна-информация/1415-иал-публикува-списък-на-лекарствени-продукти,-съдържащи-активното-вещество-валсартан,-които-не-попадат-в-превантивните-мерки-по-блокиране,-както-и-актуализиран-списък-на-лекарствени-продукти,-съдържащи-други-ангиотензин-ii-рецепторни-антагонисти-сартани.


Благодаря Ви предварително!

 

С уважение,
Мира Ганова
PR мениджър
БЛС

 


коментари: няма | прочети цялата статия
16.05.2018 11:47 | Становище на УС на РК на БЛС - Враца


Изх.№58/16.05.2018 год.

До                             
Министерството на Здравеопазването
гр. София

До 
Българския Лекарски Съюз
гр. София

До 
Областния управител 
на Област Враца

До
Кмет 
на Община Враца

До
Общински съвет 
на гр. Враца

До
РЗИ
гр. Враца

До
РЗОК
гр. ВрацаСТАНОВИЩЕ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ 
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ВРАЦА

УС на РК на БЛС - Враца категорично отхвърля всякакви внушения, че лекарите и медицинските специалисти имат каквато и да е вина за тежкото финансово състояние на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. 

Всяко такова внушение изразено в каквото и да е медия е невярно и буди безпокойство. 

Заявяваме че лекарите и медицинските специалисти работещи в МБАЛ "Христо Ботев" АД    гр. Враца са се трудили ежедневно, носили са моралната отговорност за лечението на пациентите и не са участвали по какъвто и да е начин в управлението й.

УС на РК на БЛС - Враца

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26