Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
21.11.2022 16:13 | Покана за разговор с проф. Радка Аргирова на тема "Опасните вируси - COVID, СПИН и как да се предпазим от тях"


коментари: няма | прочети цялата статия
14.11.2022 15:48 | Лекарска колегия Враца в подкрепа на искането за оствака на управителя на Националната здравноосигурителна каса проф. Петко Салчев и председателя на Надзорния съвет д-р Александър Златанов

ДО
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС
  
КОПИЕ:
ДО РАЙОННИТЕ КОЛЕГИИ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ      


УВАЖАЕМИ  Д-Р МАДЖАРОВ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

Районната колегия на Българския лекарски съюз - Враца изразява своята подкрепа в искането за оставки на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Петко Салчев и председателя на Надзорния съвет д-р Александър Златанов.
Медицинското съсловие няма да приеме повишаването на клиничните пътеки само с 8%, каквото е решението на НС на НЗОК, тъй като това е "подаяние" в сравнение с потребностите за заплати в сектора.
Настояваме да бъдат положени усилия за постигане на най-добрата договореност в името на пациентите,лекарите и работещите в системата на здравеопазването.
Настояваме за незабавни действия от страна на Народното събрание и Министерския съвет.  Пестенето на пари от здравноосигурителни вноски, с цел те да бъдат прехвърлени в бюджета на Касата за следващата година, е "рецидив в опитите за прикриване на средствата за здраве", а императивното налагане на решения от страната на НС на НЗОК е неприемливо за лекарското съсловие като договорен  партньор.     


С уважение:
Председател
на УС на РК на БЛС - Враца
(Д-р Ирена Мзанева)           

коментари: няма | прочети цялата статия
31.10.2022 14:31 | Д-р Елеонора Сашова Тинковска
Д-р Елеонора Сашова Тинковска завършва Медицински университет - София през 2015 год.
През месец април 2016 год. започва работа в "СОБАЛ - Ралчовски" ЕООД гр. Враца като лекар-ординатор.коментари: няма | прочети цялата статия
19.10.2022 11:40 | УС на РК на БЛС - Враца в подкрепа на благотворителната инициатива "Българската коледа"

Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца се включи в дарителската подкрепа тази година на благотворителната инициатива "Българската коледа", която се състои под патронажа на Президента на Република България, защото през годините показа, че съпричастността и благородството, които са в устоите на българската нация, са по-силни от икономическата, социална и здравна криза през изминалата година. 

Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца смята, че инициативата е чудесна и дава възможност на всеки, който вярва в доброто да отвори сърцето си за съпричастност и да дари подкрепа и лъч надежда за всяко болно дете. 

Сумата, която беше преведена по решение на Управителният съвет е в размер на 200.00 лева. 

коментари: няма | прочети цялата статия
10.10.2022 15:47 | Наградени лекари по случай 19 октомври 2022 год.

На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 05.10.2022 год. бяха разгледани постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския лекар. След обсъждане на подадените кандидатури бяха избрани за награждаване следните лекари: 


НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"

Д-р Петя Петрова Йорданова
Специалност: "Вътрешни болести", "Кардиология"
СИМП - Кардиология
МЦ "Орбита-Иво Ралчовски" ЕООД гр. Враца
    
РЕГИОНАЛНО НИВО
------------------------------------------------------------------------------------------------
Д-р Ирена Ангелова Горанова
Специалност: Нервни болести
ДКЦ-I ЕООД гр. Враца
 


Д-р
Красимир Симеонов Влашки
ЦСМП-Враца гр. Враца 
 


Д-р
Нина Иванова Костова
Специалност: Вътрешни болести
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца    
Д-р Слави Любомиров Георгиев
Специалност: "Вътрешни болести", "Кардиология"
МЦ "Нов Медицински Център" ЕООД гр. Враца 
 


Д-р
Кирил Илиев Кирилов
Специалност: "Психиатрия", "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар
с. Згориград


    

Д-р
Вихра Рашева Филипова-Дикова
Специалност: Физикална терапия и рехабилитация
"СБПЛРВБ - Мездра" ЕООД гр. Мездра  
Д-р Светлана Кирилова Тодорова
Специалност: Вътрешни болести
Отделение по Инфекциозни болести
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина

Д-р  Нели Петрова Георгиева
Специалност: Обща медицина
Общопрактикуващ лекар
 гр. Оряхово
 
Д-р Павлина Николова Серафимова
Специалност: Детски болести
МЦ "Дарис" ЕООД гр. Козлодуй
Д-р Мариян Асенов Дуканов

Специалност: Анестезиология и интензивно лечение
Началник на ОАИЛ
"ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ-ВРАЦА" ЕООД гр. Враца

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34