Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
29.12.2021 16:30 | Наградени лечебни заведения и структури от УС на РК на БЛС - Враца

На кратко тържество в залата на Общинския съвет на гр. Враца бяха наградени за работа в пандемична обстановка, номинираните от УС на РК на БЛС - Враца лечебни заведения и структури:

1. "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца;
2. "МБАЛ-МЕЗДРА" ЕООД гр. МЕЗДРА;
3. "МБАЛ-БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД гр. БЯЛА СЛАТИНА;
4. МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД гр. КОЗЛОДУЙ;
5. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА;
6. ДРУЖЕСТВОТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО):


 
От ляво на дясно: г-н Владимир Христов - Председател на Общинския съвет - гр. Враца, д-р Ирена Мазнева - Председател на УС на РК на БЛС - Враца, д-р Соня Съботинова - Управител на "МБАЛ-Мездра" ЕООД, д-р Росен Айков - Зам. Председател на УС на РК на БЛС - Враца и член на УС на БЛС, г-н Николай Димов - Управител на "МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД, д-р Ирена Видинова - Зам. Директор на РЗИ - Враца, д-р Емил Миленков - Зам. Председател на УС на РК на БЛС - Враца и Председател на ДОЛВО и д-р Григор Томов - Управител на "КОЦ-Враца" ЕООД


д-р Момчил Иванов - Управител на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуйкоментари: няма | прочети цялата статия
08.12.2021 17:22 | Становище на РК на БЛС - Враца

коментари: няма | прочети цялата статия
25.11.2021 11:25 | Съболезнователно писмо за загиналите граждани на РСМ на автомагистрала Струма


коментари: няма | прочети цялата статия
25.11.2021 11:20 | Писмо до кмета на с. Рояк, Община Дългопол, Област Варна


коментари: няма | прочети цялата статия
18.10.2021 16:29 | Избор на номинирани лекари по случай 19 Октомври - Ден на Българския лекар
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 13.10.2021 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар. След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване следните лекари: 


НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"

Д-р Незабравка Петрова Хайтова
Специалност: "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия"
Началник Пневмологично отделение
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
РЕГИОНАЛНО НИВО

Д-р Валери  Иванов  Василев
Специалност: Хирургия
Старши ординатор в Отделение по обща хирургия
"КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
Д-р Павел Илиев Иванов
Ординатор в Отделение нуклеарна медицина
"КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца  

Д-р Петя Иванова Кирякова
Специалност: Психиатрия
Началник отделение
"ЦПЗ-ВРАЦА" ЕООД гр. Враца
    
Д-р Чавдар Константинов Манов
Специалност: Епидемиология на инфекциозните болести
Директор на дирекция "Надзор на заразните болести"
РЗИ - Враца
 
Д-р Антонио Илиев Георгиев
Специалност: Ортопедия и травматология
Управител
МЦ "Нов Медицински Център" ЕООД гр. Враца
    
Д-р Анимир Павлов Цветков
Специалност: Обща медицина
ОПЛ - Враца

Д-р  Даниела Маринова Шаркова
Специалност: Клинична лаборатория
Управител
"МДЛ - Дилаб" ЕООД гр. Оряхово
 
Д-р Румяна Ненкова Димова
Специалност: Акушерство и гинекология
Отделение по акушерство и гинекология
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй
 
Д-р Светозар Георгиев Лазаров
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
ОПЛ - гр. Бяла Слатина

УС на РК на БЛС - Враца взе решение тази година да бъдат наградени и следните лечебни заведения, организации и структури за работа в условията на пандемична обстановка:

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца
"МБАЛ-Мездра" ЕООД гр. Мездра
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй
РЗИ-Враца
Дружеството на общопрактикуващите лекари във Врачанска област (ДОЛВО)
 

Награждаването ще е съобразено като време с епидемичната обстановка или при провеждането на отчетното общо събрание през 2022 год. на РК на БЛС - Враца.

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32