Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
10.10.2022 15:47 | Наградени лекари по случай 19 октомври 2022 год.

На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 05.10.2022 год. бяха разгледани постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския лекар. След обсъждане на подадените кандидатури бяха избрани за награждаване следните лекари: 


НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"

Д-р Петя Петрова Йорданова
Специалност: "Вътрешни болести", "Кардиология"
СИМП - Кардиология
МЦ "Орбита-Иво Ралчовски" ЕООД гр. Враца
    
РЕГИОНАЛНО НИВО
------------------------------------------------------------------------------------------------
Д-р Ирена Ангелова Горанова
Специалност: Нервни болести
ДКЦ-I ЕООД гр. Враца
 


Д-р
Красимир Симеонов Влашки
ЦСМП-Враца гр. Враца 
 


Д-р
Нина Иванова Костова
Специалност: Вътрешни болести
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца    
Д-р Слави Любомиров Георгиев
Специалност: "Вътрешни болести", "Кардиология"
МЦ "Нов Медицински Център" ЕООД гр. Враца 
 


Д-р
Кирил Илиев Кирилов
Специалност: "Психиатрия", "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар
с. Згориград


    

Д-р
Вихра Рашева Филипова-Дикова
Специалност: Физикална терапия и рехабилитация
"СБПЛРВБ - Мездра" ЕООД гр. Мездра  
Д-р Светлана Кирилова Тодорова
Специалност: Вътрешни болести
Отделение по Инфекциозни болести
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина

Д-р  Нели Петрова Георгиева
Специалност: Обща медицина
Общопрактикуващ лекар
 гр. Оряхово
 
Д-р Павлина Николова Серафимова
Специалност: Детски болести
МЦ "Дарис" ЕООД гр. Козлодуй
Д-р Мариян Асенов Дуканов

Специалност: Анестезиология и интензивно лечение
Началник на ОАИЛ
"ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ-ВРАЦА" ЕООД гр. Враца

коментари: няма | прочети цялата статия
07.10.2022 15:02 | Д-р Анатоли Валериев Симеонов
Д-р Анатоли Валериев Симеонов завършва медицина в Медицински университет- гр. София през 2006 год.
Започва работа през месец декември 2006 год. в Хирургичното отделение на "Комплексен Онкологичен Център" ЕООД гр. Враца.
  От 2009 год. до 2014 год. вкл. работи и специализира в Клинката по обща и ендоскпска хирургия на УМБАЛ "Света АННА" АД гр. София с ръководител проф. Тома Пожарлиев.
През 2014 год. придобива специалност по "Хирургия". 
През 2014 год. и 2015 год. придобива допълнителни квалификации по Ехография и Горна и долна гастроинестинална ендоскопия.
От месец август 2014 год. до днес продължава работа като хирург в Отделението по Онкологична хирургия на "Комплексен Онкологичен Център" ЕООД гр. Враца.
От месец май 2016 год. е управител на СИМП за Хирургия. 

коментари: няма | прочети цялата статия
29.08.2022 16:12 | Д-р Нора Орлинова Горанова
Д-р Нора Орлинова Горанова завършва Медицински университет - гр. София през 2015 год. 
През 2016 год. е зачислена като специализант по Кожни и венерически болести
към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен. 
През 2016 година става член на EADV.
2017 год. придобива допълнителна квалификация "Здравен мениджмънт"
към Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - гр. София.
През 2020 год. придобива специалност "Кожни и венерически болести".
От месец септември 2020 год. работи като лекар - кожни и венерически болести в КДБ на ЦКВЗ-Враца ЕООД.
От месец февруари 2021 год. е управител на СИМП по Кожни и венерически болести. 

коментари: няма | прочети цялата статия
21.07.2022 13:46 | Д-р Марта Йорданова Цветанова
Д-р Марта Цветанова завършва Медицински университет - гр. Плевен през 2015 год. 
От септември 2015 год. започва работа в Отделение по Кожни и венерически болести към МБАЛ ''Христо Ботев" АД гр. Враца като лекар-ординатор, а ноември месец същата година е назначена и като лекар-интернист в Спешно отделение на областната болница, където работи и до днес. 
От самото начало на пандемията Covid-19, д-р Цветанова работи на първа линия
в борбата срещу непознатия до този момент вирус. 
През 2016 година е зачислена като специализант по Дерматология и венерология
към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Превен, с началник Проф. Д-р Димитър Господинов.
През 2021 год. д-р Цветанова придобива специалност по "Кожни и венерически болести". 

коментари: няма | прочети цялата статия
30.06.2022 14:06 | Д-р Иван Ангелов Торбов
Д-р Иван Ангелов Торбов завършва Медицински университет гр. Плевен през 2008 год.
Същата година започва работа в ЦСМП гр. Враца. От януари 2009 год. е в Отделение по Ортопедия и травматология на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.
Специалист по Ортопедия и травматология.
Притежава диплома за здравен мениджмънт от ВМА гр. София, както и диплома за високоспециализирана медицинска дейност-ендопротезиране издадена от ВМА гр. София. 
Докторант към ВМА гр. София. 

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35