Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
Новини, събития и коментари
15.05.2018 15:01 | Протест писмо на УС на РК на БЛС - Враца

Изх.№57/15.05.2018 год.

До                              
Министерството на Здравеопазването
гр. София

До 
Българския Лекарски Съюз
гр. София

До 
Областния управител 
на Област Враца

До
Кмет на Община Враца

До
Общински съвет 
на гр. Враца

До
РЗИ
гр. Враца

До
РЗОК
гр. Враца


Уважаеми дами и господа, 

УС на РК на БЛС - Враца изразява за пореден път гневен протест от името на медицинското съсловие в гр. Враца срещу геноцида, упражняван от Министерството на здравеопазването, насочен срещу жителите на област Враца и безхаберието му към управлението на Областната болница през годините. Принудата да се упражнява висококвалифициран медицински труд без заплащане е прецедент, чиито единствен резултат е унищожението на стратегическа за националната сигурност област, каквато е здравното обслужване. 

Уважаеми дами и господа - властимащи, давате ли си сметка за размера на бедствието пред което изправяте жителите на Област Враца???

УС на РК на БЛС - Враца настоява за спешно финансиране от страна на държавата на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, чиито дългове се дължат на кражби, злоупотреби и лошо управление - безогтоворно съблюдавани или не от самия принципал-държавата.

Настояваме Прокуратурата, Кмет, Областен управител, Председател на ПП ГЕРБ, Народни представители да се изправите пред обществеността и да заявите виновниците за банкрута на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. 

Да оповестите начините за излизане от критичното състояние на Болницата и вашето участие в оздравителната програма.

Настояваме за адекватни условия на труд, достойно и редовно заплащане в първокласната ни база, съвременно лекарствоснабдяване и недопускане на нови злоупотреби с власт и пари във МБАЛ - Враца.

"Незнанието" за ежедневното състояние на работещите отделния в МБАЛ - Враца от страна принципала - Министерството на здравеопазването е меко казано учудващо. Заявенато на срещата с работещи в болницата, че всички отделения работят нормално за деня е невярно при положение, че основни отделения като - Отделението по Анестезиология и реанимация - без дежурни лекари и пациенти, Ортопедично и травматологично отделение, Хирургично отделение, Акушеро-гинекологично отделение и Спешно-приемно - без дежурни лекари, това значи, че не работят с пълния си капацитет.

Населението на гр. Враца, Медиите, Областната управа, Кметската управа, Общинския съвет, Лекарския съюз трябва да бъдат информирани ежедневно от ръководството на болницата за работещите и неработещите отделения независимо от това дали лекарите са в отпуск или напуснали. 

УС на РК на БЛС - Враца заявява, че е крайно време управлението на МБАЛ - Враца във връзка с крайно тежко й финансово състояние да се уповава на човешки и морални принципи - честност, почтенност и отговорност към работещите и пациентите.

Бог да пази България и гр. Враца!

Ако други не могат!

УС на РК на БЛС - Враца


коментари: няма | прочети цялата статия
04.05.2018 15:04 | Относно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679)

Уважаеми колеги,

Приложено Ви изпращаме получени от Българския Лекарски Съюз брошури с информация относно влизането от 25 май на новите правила за защита на личните данни - в т. нар. Общ регламент за защита на личните данни. След като се запознаете с разясненията по основните въпроси касаещи прилагането на Общия регламент и все още имате неясноти по неговото практически прилагане моля да да изпратите вашите въпроси до 15.05.2018 год. на електронната поща на РК на БЛС - Враца.

Получените въпроси ще бъдат обобщени и изпратени за отговор към централата на Българския Лекарски Съюз.

 10 Практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно защитата на данните

 Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 Май 2018 год.

 Официален вестник на Европейския съюз


коментари: няма | прочети цялата статия
05.02.2018 16:01 | Декларация от Общо събрание на РК на БЛС - Враца

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ВРАЦА
ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2018 год.

Общото събрание на Районата колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца излиза с подкрепа на работещите в МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца и категорично заявява, че лекарите и целия медицински персонал, които са работили в услуга на пациентите не носят вина  и отговорност за финансовото състояние на болницата.

Настояваме да се доизплати положения труд на целия медицински персонал в МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, и то в най-кратки срокове! 

коментари: няма | прочети цялата статия
01.02.2018 17:25 | Становище на УС на РК на БЛС Враца от 31.01.2018 год.

Изх.№17/31.01.2018 год.
Становище
на УС на РК на БЛС Враца
от 31.01.2018 год.
Уважаеми колеги,
Уважаеми Директори на РЗИ, РЗОК и МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, 
             
На свое заседание /от 31.01.2018 год./ Управителният съвет разгледа писмено становище и изслуша подробно председателя на КТ "Подкрепа" Д-р Емил Младенов във връзка с "оздравителния план" предприет от Ръководството на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца по повод лошото й финансово състояние. В условията на кадрови дефицит и действителността да се работи срещу част, или без заплащане за дейността, мнението да бъдат съкращавани медицински кадри и отделения е недалновидно и според нас ще влоши допълнително тежката финансова ситуация на нашата Болница.
                        
Конкретно: УС на РК на БЛС - Враца подкрепя колегите си и се обявява против:             
- закриването на Отделението по физиотерапия и рехабилитация. Отделението по ФТР е създадено още от 1948 год. и е доказало с работата си ползата по отношение възстановяване здравето на врачани. Има голям, но нереализиран потенциал. В последните 4 месеца е увеличило с 35 % оборота си и ако му се даде шанс, би донесло десетки хиляди лева допълнителна печалба от Клинични пътеки за МБАЛ.
-  Допускането МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца да остане без Кардиология, Неонатология, Оториноларингология.               
Очевидни са щетите за пациентите от закритите вече отделения по Съдова хирургия и Инфекциозни заболявания. Болните хора са принудени да търсят помощ в Бяла Слатина и Монтана.            
Немислимо е да напускат МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца утвърдени капацитети-лекари, както и младите колеги, чиято специализация е бъдещето на здравеопазването в града.            
Необходимо е по спешност да се изработи план за ДОФИНАНСИРАНЕ на дейностите, а не съкращаване, закриване и задълбочаване на разрухата в здравеопазването на Враца!            
Необходимо е да се изработи план за привличане на кадри в Неонатологията, ако отговорно се грижим за новородените и бъдещето /дори в демографски смисъл/ на Враца!            
Опитите да се закрият отделения  ще доведе до загуба на медицински капацитет в лицето на опитни специалисти. Освен лечебната дейност тези колеги осъществят и консултанска дейност за редица спешни състояния в областните здравни заведения.               
Уважаеми дами и господа, участници, носещи отговорност и заинтересувани от здравеопазването на Враца:               
УС на РК на БЛС Враца настоява за търсене на дофинансиране, привличане на специалисти, даване възможност на работещите в тези тежки условия да получат възнагражденията си. На младите да специализират и остават в града ни. Категорично сме против свиването на дейността в МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, допускането да изтичат капацитети и авторитети на врачанската медицина!               
Обявяваме се против разрухата и унищожението!                         
Предлагаме съвместни креативни действия и ще подкрепим всяко едно Ръководство, което би запазило целостта на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца,  достойната работа и заплащане на нашите колеги.             
Не можем и не искаме да си представим нашите съграждани да търсят медицинска помощ извън Областния град. 

     
УС на РК на БЛС - Враца

коментари: 1 | прочети цялата статия
  Страници : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26