Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
05.06.2022 15:01 | Наградени лекари по случай 19 октомври 2021 год.

На проведено годишно общо събрание на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 21.05.2022 год., Д-р Ирена Мазнева - Председател на Управителния съвет на Лекарска колегия - Враца награди номинираните лекари на национално и регионално ниво от Област Враца по случай деня на Българския лекар - 19 Октомври 2021 год. 
НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Д-р НЕЗАБРАВКА ПЕТРОВА ХАЙТОВА
Началник на Пневмологично отделение
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД
 НА РЕГИОНАЛНО НИВО

 

 
  

От ляво на дясно: Д-р Валери Василев - "КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца, Д-р Даниела Шаркова - "МДЛ - Дилаб" ЕООД гр. Оряхово, Д-р Незабравка Хайтова - "СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД , Д-р Павел Иванов - "КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца, Д-р Петя Кирякова - "ЦПЗ-Враца" ЕООД гр. Враца,  Д-р Светозар Лазаров - ОПЛ гр. Бяла Слатина и Д-р Ирена Мазнева - Председател на УС на РК на БЛС - Враца

коментари: няма | прочети цялата статия
10.05.2022 15:07 | Д-р Михаела Росенова Рашева
Д-р Михаела Росенова Рашева завършва Медицински университет гр. Плевен през 2016 год.
През месец ноември 2016 год. започва работа в ОАИЛ на "ПЪРВА ЧАСТНА БОЛНИЦА-ВРАЦА" ЕООД гр. Враца.
От месец юни 2017 год. е в Отделение по Кардиология и инвазивна кардиология
на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр Враца.
Специализант по Кардиология. 

коментари: няма | прочети цялата статия
29.04.2022 15:36 | АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2020-2022 ВЕЧЕ Е ФАКТ

АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2020-2022 ВЕЧЕ Е ФАКТ 

БЛС договори 30% увеличение на цените на дейностите в ПИМП и СИМП, 25% за Болнична помощ  В Министерство на здравеопазването Български лекарски съюз, Надзорния съвет на НЗОК, проф. Петко Салчев - управител на НЗОК и проф. Асена Сербезова- министър на здравеопазването,  подписаха Анекса към Националния рамков договор 2020-2022 за медицински дейности. 

30% е средното увеличение на цените на дейностите в ПИМП и СИМП. По-високите цени за извънболнична помощ влизат в сила със задна дата от 01.01.2022г.
„За първи път извънболничната помощ беше изведена като приоритет и беше договорен толкова сериозен ръст на цените. В ПИМП ръстът на цените е средно 30%. Съществено е увеличението, както на профилактични прегледи, така и за диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти. Повишени са и цените за капитационни плащания при ОПЛ. Диспансерният преглед за пациент с едно заболяване вече се заплаща 18 лв., с две - 20 лв., а с повече - 24 лв.", съобщи зам. - председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов. 

В СИМП 31% средно е повишението на цените на дейностите, включващи първични и вторични прегледи, медицинска експертиза, профилактични прегледи, диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти, прегледи по майчино и детско здравеопазване. Първичният преглед от 24 лв. става 34 лв.. За прегледи на деца при педиатър - 36,50 лв.  от 24,50 в момента. Цената на вторичните прегледи се повишава от 12 на 13 лв., за деца - на 15 лв. За медицинска експертиза -  от 10 лв. на 13,60 лв. 

В МДД е налице чувствителен ръст на броя на изследванията (обемите). Целта е да се покрият нуждите на пациентите и да им се даде възможност да се възползват от по-голям брой изследвания. Увеличени са цените на хистологични и цитологични изследвания. 

В болнична помощ Български лекарски съюз постигна поставената цел от средно увеличение  на цените за дейности в размер на 25%. Така някои КП  са без промяна в цените, но за други увеличението достига и до 50%. Сред тях са педиатричните, пулмологичните, неврологичните пътеки, интензивните грижи. Например за  раждане цената нараства от 1100 лв. на  1450 лв. Пътеката за новородени с тегло под 1499 грама от 4 774 лв. става 6 062 лв.  

Новите цени влизат в сила от 01.05.2022 г. За оставащите месеци до края на годината болниците ще получат и увеличени бюджети - приблизително с 25%. 

коментари: няма | прочети цялата статия
07.04.2022 18:14 | Съвместна инициатива между Регионална библиотека "Христо Ботев" град Враца и Лекарска колегия - Враца

Регионална библиотека "Христо Ботев" град Враца
7 април - Световен ден на здравето и професионален празник на здравния работник!
Можете да си вземете книги от нашата специално подбрана селекция на книги за лекари и от... Лекари - майстори на словото!
Очакваме Ви в отдел "Заемна за дома!"

Инициативата е организирана съвместно с Български лекарски съюз - клон Враца!

https://www.facebook.com/libvratsa/


коментари: няма | прочети цялата статия
06.04.2022 14:00 | Д-р Цветелина Цветанова Конджова
Д-р Цветелина Цветанова Конджова завършва Медицински университет - гр. Плевен през 2012 год.
От 2012 год. е назначена в Отделение Медицинска онкология
към "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД.
Специализант по Медицинска онкология в УСБАЛ по Онкология - гр. София.

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35