Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
18.02.2022 11:08 | Д-р Антоанета Ивова Ралчовска-НайденоваД-р Антоанета Ивова Ралчовска-Найденова завършва Медицински университет - София през 2013 год.
От 2014 год. започва специализация по "Очни болести" в СБАЛОБ "Зора" гр. София.
През 2019 год. д-р Ралчовска придобива специалност по "Очни болести".
Оттогава досега работи в СОБАЛ "Ралчовски" ЕООД гр. Враца. 

коментари: няма | прочети цялата статия
19.01.2022 15:43 | Прессъобщение

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
на
УС на РК на БЛС - Враца   

Във връзка с постъпила жалба (Вх.№83/09.07.2021 год.) в Комисията по професионална етика на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца, УС на РК на БЛС - Враца излиза със следното становище:
1. Приемаме решението на НСЖЕ към СБЖ като орган, компетентен по възникналия казус.
2. Намираме за уставно и законосъобразно решението на Комисията по професионална етика на РК на БЛС - Враца да изпрати за решение документи по казуса, които по Устав на БЛС и ЗСОЛЛДМ няма експертизата да отговори. Комисията по професионална етика решава само казуси, свързани с наличие или отсъствие на добра медицинска практика.
3. УС на РК на БЛС - Враца от името на всички свои членове решително заявява, че стои зад добрия тон. В медицината. В журналистиката. В политиката. Във всички сфери на обществото. Ще се борим за добър тон, за да живеем в едно по-добро, по- здраво и честно общество.             
Ние като лекари ще се опитаме винаги да отстояваме позицията за добър тон при възникнали спорове, както и ще защитаваме авторитета на българския лекар, който няма нужда от сензации, а от подкрепа в днешната трудна ситуация.   

19.01.2022 год. 
 
УС на РК на БЛС - Враца 

коментари: няма | прочети цялата статия
06.01.2022 16:20 | Д-р Силвия Федева Христова
 

Д-р Силвия Федева завършва Медицински университет - София през 2015 год.
От 2015 год. започва работа в Отделение по педиатрия
към МБАЛ ''Христо Ботев" АД гр. Враца.
През 2020 год. д-р Федева придобива специалност по Педиатрия.
От 2021 год. е задочен докторант в Детска клиника
към УМБАЛ "Александровска" ЕАД гр. София,
където в момента специализира Детска пневмология и фтизиатрия.коментари: няма | прочети цялата статия
29.12.2021 16:30 | Наградени лечебни заведения и структури от УС на РК на БЛС - Враца

На кратко тържество в залата на Общинския съвет на гр. Враца бяха наградени за работа в пандемична обстановка, номинираните от УС на РК на БЛС - Враца лечебни заведения и структури:

1. "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца;
2. "МБАЛ-МЕЗДРА" ЕООД гр. МЕЗДРА;
3. "МБАЛ-БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД гр. БЯЛА СЛАТИНА;
4. МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД гр. КОЗЛОДУЙ;
5. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА;
6. ДРУЖЕСТВОТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО):


 
От ляво на дясно: г-н Владимир Христов - Председател на Общинския съвет - гр. Враца, д-р Ирена Мазнева - Председател на УС на РК на БЛС - Враца, д-р Соня Съботинова - Управител на "МБАЛ-Мездра" ЕООД, д-р Росен Айков - Зам. Председател на УС на РК на БЛС - Враца и член на УС на БЛС, г-н Николай Димов - Управител на "МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД, д-р Ирена Видинова - Зам. Директор на РЗИ - Враца, д-р Емил Миленков - Зам. Председател на УС на РК на БЛС - Враца и Председател на ДОЛВО и д-р Григор Томов - Управител на "КОЦ-Враца" ЕООД


д-р Момчил Иванов - Управител на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуйкоментари: няма | прочети цялата статия
08.12.2021 17:22 | Становище на РК на БЛС - Враца

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34