Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
25.11.2021 11:25 | Съболезнователно писмо за загиналите граждани на РСМ на автомагистрала Струма


коментари: няма | прочети цялата статия
25.11.2021 11:20 | Писмо до кмета на с. Рояк, Община Дългопол, Област Варна


коментари: няма | прочети цялата статия
18.10.2021 16:29 | Избор на номинирани лекари по случай 19 Октомври - Ден на Българския лекар
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 13.10.2021 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар. След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване следните лекари: 


НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"

Д-р Незабравка Петрова Хайтова
Специалност: "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия"
Началник Пневмологично отделение
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
РЕГИОНАЛНО НИВО

Д-р Валери  Иванов  Василев
Специалност: Хирургия
Старши ординатор в Отделение по обща хирургия
"КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
Д-р Павел Илиев Иванов
Ординатор в Отделение нуклеарна медицина
"КОЦ-Враца" ЕООД гр. Враца  

Д-р Петя Иванова Кирякова
Специалност: Психиатрия
Началник отделение
"ЦПЗ-ВРАЦА" ЕООД гр. Враца
    
Д-р Чавдар Константинов Манов
Специалност: Епидемиология на инфекциозните болести
Директор на дирекция "Надзор на заразните болести"
РЗИ - Враца
 
Д-р Антонио Илиев Георгиев
Специалност: Ортопедия и травматология
Управител
МЦ "Нов Медицински Център" ЕООД гр. Враца
    
Д-р Анимир Павлов Цветков
Специалност: Обща медицина
ОПЛ - Враца

Д-р  Даниела Маринова Шаркова
Специалност: Клинична лаборатория
Управител
"МДЛ - Дилаб" ЕООД гр. Оряхово
 
Д-р Румяна Ненкова Димова
Специалност: Акушерство и гинекология
Отделение по акушерство и гинекология
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй
 
Д-р Светозар Георгиев Лазаров
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
ОПЛ - гр. Бяла Слатина

УС на РК на БЛС - Враца взе решение тази година да бъдат наградени и следните лечебни заведения, организации и структури за работа в условията на пандемична обстановка:

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - Враца" ЕООД гр. Враца
"МБАЛ-Мездра" ЕООД гр. Мездра
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй
РЗИ-Враца
Дружеството на общопрактикуващите лекари във Врачанска област (ДОЛВО)
 

Награждаването ще е съобразено като време с епидемичната обстановка или при провеждането на отчетното общо събрание през 2022 год. на РК на БЛС - Враца.

коментари: няма | прочети цялата статия
30.06.2021 15:00 | ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ОТ
   УС НА РК НА БЛС - ВРАЦА
           

Благодарим на медиите, които от толкова години съществуване на Районната колегия на БЛС - Враца проявиха интерес относно предстоящето отчетно-изборно събрание, което ще се проведе съгласно всички противоепидемични мерки определени със заповед на Министерството на здравеопазването.            

Във връзка със знанието или незнанието на процедурите по избор на ръководни органи и комисии уточняваме, че те са разписани в чл.17 от Устава на БЛС - "избират се  и освобождават чрез тайно гласуване с обикновенно мнозинство от присъстващите в залата делегати".            

На проведените заседания на УС на РК на БЛС - Враца е видно от качените протоколи на сайта, че никога не са обсъждани кандидатури за каквито и да е било постове в колегията.                        УС на РК на БЛС - Враца

коментари: няма | прочети цялата статия
15.12.2020 15:21 | Промяна на месечния членски внос за лекарите в Област Враца

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на проведено на 18.06.2020 год. редовно годишно Общо събрание на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно беше приета промяна на чл.27, ал.1 от устава, с който минималният размер на месечния членски внос считано от 01.01.2021 год. е 10 (десет) лева.

УС на РК на БЛС - Враца             

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34