Отговор на РЗОК - Враца относно финасовите отчети по чл.37, ал.6 от ЗЗО на ОПЛ за месец март 2014 год. @ 02.06.2014 14:38Отговор от РЗОК - Враца на направено запитване от РК на БЛС - Враца относно финасовите отчети по чл.37, ал.6 от ЗЗО на ОПЛ за месец март 2014 год. и лечението в условията на болнична помощ за диагноза "Диабетна полиневропатия".