От персонала на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца @ 24.08.2018 16:16


  Списъци с имената и подписи на подкрепящите писмото