Писмо до кмета на с. Рояк, Община Дългопол, Област Варна @ 25.11.2021 11:20