Прессъобщение @ 19.01.2022 15:43ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
на
УС на РК на БЛС - Враца   

Във връзка с постъпила жалба (Вх.№83/09.07.2021 год.) в Комисията по професионална етика на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца, УС на РК на БЛС - Враца излиза със следното становище:
1. Приемаме решението на НСЖЕ към СБЖ като орган, компетентен по възникналия казус.
2. Намираме за уставно и законосъобразно решението на Комисията по професионална етика на РК на БЛС - Враца да изпрати за решение документи по казуса, които по Устав на БЛС и ЗСОЛЛДМ няма експертизата да отговори. Комисията по професионална етика решава само казуси, свързани с наличие или отсъствие на добра медицинска практика.
3. УС на РК на БЛС - Враца от името на всички свои членове решително заявява, че стои зад добрия тон. В медицината. В журналистиката. В политиката. Във всички сфери на обществото. Ще се борим за добър тон, за да живеем в едно по-добро, по- здраво и честно общество.             
Ние като лекари ще се опитаме винаги да отстояваме позицията за добър тон при възникнали спорове, както и ще защитаваме авторитета на българския лекар, който няма нужда от сензации, а от подкрепа в днешната трудна ситуация.   

19.01.2022 год. 
 
УС на РК на БЛС - Враца