Д-р Нора Орлинова Горанова @ 29.08.2022 16:12


Д-р Нора Орлинова Горанова завършва Медицински университет - гр. София през 2015 год. 
През 2016 год. е зачислена като специализант по Кожни и венерически болести
към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД гр. Плевен. 
През 2016 година става член на EADV.
2017 год. придобива допълнителна квалификация "Здравен мениджмънт"
към Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - гр. София.
През 2020 год. придобива специалност "Кожни и венерически болести".
От месец септември 2020 год. работи като лекар - кожни и венерически болести в КДБ на ЦКВЗ-Враца ЕООД.
От месец февруари 2021 год. е управител на СИМП по Кожни и венерически болести.