Д-р Паолина Антонова Тошева @ 14.06.2023 17:51


Д-р Паолина Антонова Тошева завършва медицина през 2014 год. в Медицинския университет гр. Плевен.
От 2014 год. започва работа като лекар-ординатор в Отделението по кардиология
на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.
От 2015 год. специализира кардиология към УМБАЛ "Проф. Д-р Александър Чирков" гр. София
и Медицински университет гр. София с база Кардиологично отделение
към МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.