Д-р Кристиян Владов Велчев @ 22.08.2023 15:08


Д-р Кристиян Владов Велчев завършва Медицинския университет - гр. Плевен през септември 2022 год.
От същата година започва работа в "ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ-ВРАЦА" ЕООД гр. Враца, а от месец април 2023 год. е назначен като лекар ординатор към МБАЛ "Сърце и мозък" гр. Плевен в Отделението по ортопедия и травматология.