Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Лечебни заведения
МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца
бул. "Втори юни" №66
3000 гр. Враца

телефон: 092/ 66-51-10
факс: 092/ 62-61-40

"МБАЛ - МЕЗДРА" ЕООД гр. Мездра 
ул. "Янко Сакъзов" №33
3100 гр. Мездра
Управител: 0910/ 9-26-00

“МБАЛ-БЯЛА СЛАТИНА” ЕООД гр. Бяла Слатина
ул. “Захари Стоянов” №1
3200 гр. Бяла Слатина
телефон: 0915/ 8-29-00; 0915/ 8-27-26; 0915/ 8-29-46

МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД гр. Козлодуй  
ул. "Кирил и Методий " № 1
3320 гр. Козлодуй
Управител: 0973/ 8-52-00
Главна мед. сестра: 0973/ 8-52-50
               
“ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ-ВРАЦА” ЕООД гр. Враца
ул. “Скакля” №6 и бул. “Втори юни” №96-А
3000 гр. Враца
Регистратура: 092/ 66-35-50
Управител: 092/ 66-30-50; 0885 687 661
Главна мед. сестра: 0885 687 640

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА” ЕООД
гр. Враца
(“СБАЛПФЗ-Враца”) 
ул. “Ген. Леонов” №93
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 62-25-32

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА” ЕООД 
гр. Враца 
(“КОЦ-ВРАЦА”)
бул. "Втори юни" №68
3000 гр. Враца
Управител: 092/ 62-32-62
телефон: 092/ 66-91-41

“ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА” ЕООД 
гр. Враца
(“ЦКВЗ-ВРАЦА”)
бул. "Втори юни" №68
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 62-40-40

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА" ЕООД
гр. Враца
(“ЦПЗ-ВРАЦА”)
ул. “Беласица” №1
3000 гр. Враца
Управител: 0887 422 440
телефон: 092/ 66-50-75 – централа
факс: 092/ 66-32-07


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ"  ЕООД
гр. Мездра   
("СБДПЛРВБ - Мездра") 

ул."Манастирище" №100
3100 гр. Мездра
телефон: 0910/ 9-27-06
мобилен: 0889 221 352; 0893 399 666
web: www.sbrssz.org

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - РОМАН" ЕООД 
гр. Роман
("СБДПЛББ - Роман")
ул. "Димитър Благоев" №2
3130 гр. Роман
телефон: 09123/ 22-06 - централа 
мобилен:  0884 930 582

web: www.sbdplbb-roman.com
 
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РАЛЧОВСКИ" ЕООД
гр. Враца
бул. "Демокрация" №14
Регистратура: 092/ 62-32-04
3000 гр. Враца


ДИАГНОСТИЧНО  КОНСУЛТАТИВЕН  ЦЕНТЪР  1  ВРАЦА  ЕООД
бул. “Втори юни” №66
3000 гр. Враца
Регистратура: 092/ 62-63-09
Управител: 092/ 62-20-83  
мобилен: 0878 462 146


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

МЦ "НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД гр. Враца
ул. “Скакля” №6 
телефон: 092/ 66-57-57
мобилен: 0885 688 124
факс: 092/ 66-57-57

МЦ "СВЕТА АНА" ООД гр. Враца 
ул. "Демокрация" №17
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-30-60

МЦ "САНИТА" ЕООД гр. Враца
бул. " Втори юни " №64
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-08-22

 МЦ "ОРБИТА-ИВО РАЛЧОВСКИ" ЕООД гр. Враца
бул. "Демокрация" №14, етаж 2; бул. " Втори юни " №28
Регистратура: 092/ 62-32-04; 092/ 66-61-51
3000 гр. Враца 

МЦ "МЕДИК-2005" ЕООД гр. Враца
ул. "Братя Миладинови" №1А
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 64-90-50

МЦ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД гр. Враца 
ул. "Ген. Леонов" №44
3000 гр. Враца 

мобилен: 0888 225 439

МЦ "АЛПИКО" ООД гр. Враца
бул. "Втори юни" №66-68
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-62-56
мобилен: 0887 593 400

МЦ "ЗДРАВЕЦ 2011 АиМ" ЕООД гр. Бяла Слатина
ул. "Климент Охридски" №51
3200 гр. Бяла Слатина
телефон: 0915/ 8-26-15

МЦ "МИЛОСЪРДИЕ" ЕООД гр. Бяла Слатина
ул. "Хан Крум" №47
3200 гр. Бяла Слатина
телефон: 0915/ 9-91-28

МЦ "ДАРИС" ЕООД гр. Козлодуй

ул. "София" №13
3320 гр. Козлодуй 

телефон: 0973/  8-93-00; 0973/  8-93-11
мобилен: 0887 253 723; 0878 944 744

МЦ "ЗДРАВЕ 1" ООД гр. Козлодуй 
ул. "Славейков"
телефон: 0973/ 8-00-65
мобилен: 0878 619 077