Връзка с нас
РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВРАЦА
 
КОНТАКТИ

Адрес на офиса:
Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца
ул. “Искър” №2, етаж 2
3000 гр. Враца
тел. 092/ 62-45-74
факс: 092/ 62-45-74
мобилен: 0886 844 330

Адрес за кореспонденция:
Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца
П.К. 332
3000 гр. Враца