Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Връзка с нас
РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВРАЦА
 
КОНТАКТИ

Адрес на офиса:
Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца
ул. “Искър” №2, етаж 2
3000 гр. Враца
мобилен: 0886 844 330

Адрес за кореспонденция:
Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца
П.К. 332
3000 гр. Враца