Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Декларация на УС на РК на БЛС - Враца

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ВРАЦА      

Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца категорично осъжда поредното посегателство над лекари от Спешна помощ в София при изпълнение на техните служебни задължения. Призоваваме проблема да не се политизира отново, а парламента приоритетно да разгледа и гласува неприетите  от предишното Народно събрание законодателни промени в Наказателния кодекс, които да водят до инкриминиране нападението над лекари.
Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца подкрепя изразените намерения за протестни действия на колегите. 
     
УС на РК на БЛС - Враца