Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 16.05.2013 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 16.05.2013 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Взето беше решение за прехвърляне на част от финансовите средства на колегията на срочен депозит съгласно решението на Общото събрание от 23.03.2013 год. 
 
2. Обсъдено и взето беше решение относно публикуването на рекламни материали на интернет сайта на колегията.
 
3. Одобрена беше постъпила молба от колега пенсионер за отпускане на финансова помощ за издаване на книга "Приказка за добрия човек" биографичен очерк за добротата, професионализма и морала на един български лекар. 
 
4. Отхвърлена беше постъпила молба за финансова помощ от Международен младежки театрален фестивал "ВРЕМЕ".