Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 19.09.2013 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 19.09.2013 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки. 
 
1. Председателя на РК на БЛС - Враца информира членовете на Управителният съвет за обсъжданите теми на Националния съвет на Българския Лекарски Съюз на 14.09.2013 год.

2. След обсъждане на предлаганите от банки лихвени проценти по срочни депозити на юридически лица, Управителният съвет реши да бъде открит с част от финансовите средства на колегията 9 месечен срочен депозит в БАНКА ПИРЕОС.
 
3. Управителният съвет се запозна с актуализиран списък на лекари, които имат неизплатен членски внос за 2012 год. и взе решение членовете на УС отново да информират колегите за тяхното задължение.    

4. УС на РК на БЛС - Враца обсъди кандидатури на колеги, от които да номинира лекар за награждаване на национално ниво по случай 19 Октомври - Деня на Българския Лекар. Взето беше решение до 30.09.2013 год. да бъдат подавани номинации на лекари от дружествата по места за награждаване на регионално ниво. 
Тържеството по награждаването и коктейл за колегите беше решено да се състои на 24.10.2013 год. (четвъртък) от 19:30 часа в ресторанта на хотел "Хемус" гр. Враца.
   
5. На двама колеги придобили специалност през майската изпитна сесия на 2013 год. и внесли заявления до Управителният съвет бяха отпуснати финасови помощи.    

6. Разгледано беше постъпило заявление от колега за освобождаване от членски внос.    

7. Управителният съвет реши да отпусне финасова помощ по постъпило писмо от Общински съвет - Враца и Община Враца за открита дарителска кампания за възстановяване на опожарената църква "Св. Николай" в гр. Враца.