Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 03.10.2013 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 03.10.2013 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки. 

1. Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар. След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване следните лекари:

НА НАЦИОНАЛНО НИВО       

Д-р Жана Константинова Станева
Началник на Неонатологично отделение в МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
за награждаване на национално ниво с приза "Лекар на годината"


НА РЕГИОНАЛНО НИВО 
         
Д-р Димитър Младенов Драганов
Началник  
Неврологично отделение
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
         
Д-р Елена Григорова Чилингирова
Началник
Отделение по Обща и клинична патология 
           "МБАЛ-Мездра" ЕООД гр. Мездра          

Д-р Иван Димитров Башлиев
Началник  
Акушеро-гинекологично отделение
МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй
       
Д-р Стефан Савчев Багиловски
Неврологично отделение
  "МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД гр. Бяла Слатина         

Д-р Петър Петков Петров
Специалист "Ортопедия и травматология"
ДКЦ - I ЕООД гр. Враца
        
Д-р Ива Драганова Томова
          Общопрактикуващ лекар - гр. Враца        

Д-р Елена Людмилова Маринова
          пенсионер - гр. Враца        

Д-р Николина Бочева Бочева
       "СБДПЛББ - Роман" ЕООД гр. Роман.     

2. На колега придобил специалност през майската изпитна сесия на 2013 год. и внесъл заявление до Управителният съвет беше отпусната финасова помощ.    

3. На колега с подадено заявление до Управителният съвет беше одобрена финансова помощ по повод сериозен здравословен проблем.