Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 07.11.2013 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 07.11.2013 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

 

1. Управителният съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца обсъди начините, сроковете и формите на провеждане на ефективния протест във връзка с предстоящия Национален съвет на Българския Лекарски Съюз на 08.11.2013 год. 
Позицията на Управителният съвет е за провеждане на ефективен протест по места, пред лечебните заведения от 10:00 до 11:00 часа на дата определена от Националния съвет на БЛС.

 

2. Управителният съвет одобри постъпило заявление на лекар пенсионер за заличаване от регистъра поради непрактикуване на лекарска дейност.