Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 20.12.2013 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 20.12.2013 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца реши таксата за лекари членуващи в други Районни колегии и работещи на територията на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца да е в размер на 8 (осем) лева месечно и се дължи за периода от началото на регистрацията в колегията до края на текущата година, за която се отнася. Същата следва да се заплаща авансово към момента на издаване на удостоверението. Таксите важат за всички лекари независимо от вида на техния договор, под който работят на територията на РК на БЛС – Враца. 
 
2. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от Д-р Ваня Бамбова, Д-р Господинка Дочева и Д-р Даниела Шуманска за придобита специалност “Обща медицина” на декемврийската изпитна сесия.
 
3. На постъпило заявление от Д-р Добромир Драгойчев беше одобрена финансова помощ за първороден син.