Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 20.02.2014 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 20.02.2014 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Председателя на РК на БЛС - Враца информира членовете на Управителният съвет за обсъжданите теми на Националния съвет на Българския Лекарски Съюз на 08.02.2014 год.
 
2. Управителния съвет разгледа и прие отчета на бюджета на РК на БЛС – Враца за 2013 год. и проекто-бюджета на РК на БЛС – Враца за 2014 год.
 
3. Председателя на Контролната комисия представи отчета на комисията за изминалия едногодишен период.
 
4. Председателя на Комисията по професионална етика представи отчета на комисията за изминалия едногодишен период.
 
5. Управителният съвет на насрочи за 22.03.2014 год провеждане на редовно отчетно Общо събрание на РК на БЛС - Враца.
 
6. Разглеждано беше постъпило уведомително писмо от Д-р Емил Младенов - Председател на СС на КТ ”Подкрепа” - МБАЛ ”Хр. Ботев” АД гр. Враца до Управителния съвет РК на БЛС – Враца относно преговорите в МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца за колективен трудов договор.
Управителният съвет смята, че не може осъществи институционална подкрепа в усилията на Д-р Емил Младенов - Председател на СС на КТ ”Подкрепа” - МБАЛ ”Христо Ботев” АД гр. Враца, да бъдат договорени размери на трудовите възнаграждения максимално близки до браншовите нива на ОРЗ защото Българския Лекарски Съюз и в частност РК на БЛС – Враца, съобразно целите установени в закона и устава, защитава правата на лекарите, независимо от трудово-правното им качество на работодатели или служители, да упражняват професията си и осъществява контрол при упражняването й. 
Да взема участие или осъществява представителство на членовете си по колективни трудови спорове не е в рамките на законовата компетентност на съсловната организация.
 
7. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност  на декемврийската изпитна сесия, както следва:
Д-р Даниел Дилков за придобита специалност “Обща медицина”;
Д-р Диана Цветанова за придобита специалност “Обща медицина”;
Д-р Стойко Андреев за придобита специалност “Ревматология”;
Д-р Тодор Русинов за придобита специалност “Анестезиология и интензивно лечение”;
Д-р Вероника Лещарска за придобита специалност “Нервни болести”;
Д-р Татяна Колева за придобита специалност “Ендокринология и болести на обмяната”;
Д-р Йордан Мишев за придобита специалност “Акушерство и гинекология”;
Д-р Андрей Андрейнски за придобита специалност “Очни болести”; 
Д-р Добромир Драгойчев за придобита специалност “Гастроентерология”;
Д-р Светлана Петрова за придобита специалност “Клинична лаборатория”; 
Д-р Камелия Иванова за придобита специалност “Клинична лаборатория”;
Д-р Илонка Крумова за придобита специалност "Съдова хирургия";
 
8. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца бяха свалени следните лекари:
УИН 0700000306 Д-р Ивайло Тодоров Кирилов от гр. Враца;
УИН 0700000411 Д-р Лилия Кирилова Василева от гр. Оряхово;
УИН 2300002329 Д-р Георги Младенов Вратанянов от с. Манастирище;
 
9. Свалени бяха от регистъра и следните лекари:
УИН 0700000191 Д-р Гергана Лилова Лилова от гр. Враца;
УИН 0700000475 Д-р Миглена Евлогиева Маркова от гр. Враца;
УИН 0700000264 Д-р Елена Людмилова Маринова от гр. Враца;
УИН 0700000460 Д-р Марийка Асенова Атанасова от гр. Враца;
УИН 0700000561 Д-р Панаьотка Божинова Мирчева от гр. Враца;
УИН 0700000813 Д-р Веселин Йорданов Костов от гр. Враца;
УИН 0700000822 Д-р Димитър Димитров Петков от гр. Враца;
УИН 0700000835 Д-р Лиляна Иванова Стоянова от гр. Враца;
УИН 0600000110 Д-р Гена Каменова Данкова от гр. Мездра;
УИН 0700000240 Д-р Димка Иванова Гетова от гр. Оряхово;
УИН 0700000513 Д-р Никола Алипиев Коцев от с. Баница;
УИН 0700000558 Д-р Павлина Дакова Дакова от гр. Роман;