Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 07.08.2014 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 07.08.2014 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Управителния съвет на РК на БЛС - Враца единодушно реши във връзка с наводнението в гр. Мизия да бъде отпусната финансова помощ на колегите -  Д-р Красимир Лазаров, Д-р Злата Николова, както и на съпругата на починалия Д-р Росен Карапетков.

2. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност на майската изпитна сесия, както следва:
Д-р Анатоли Валериев Симеонов за придобита специалност "Хирургия";
Д-р Димитър Цветанов Димитров за придобита специалност "Образна диагностика";
Д-р Дойчин Драгомиров Дойчинов за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Евелина Маринова Гуглева за придобита специалност "Обща медицина";