Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 03.04.2014 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 03.04.2014 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Председателя на РК на БЛС - Враца информира членовете на Управителният съвет за обсъжданите теми на Националния съвет на Българския Лекарски Съюз на 29.03.2014 год.
 
2. Управителния съвет излезе със следната декларация относно опитите за прокарване на решение на проведения на 29.03.2014 год. Национален съвет на Българския Лекарски Съюз за право на работа на лекарите само на един договор.


 
До                             
Д-р Цветан Райчинов
Председател
на Управителния съвет 
на Българския Лекарски Съюз
гр. София
 
До
Управителния съвет
на Българския Лекарски Съюз
гр. София
 
До
Районните колегии
на Българския Лекарски Съюз

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 
от
Заседание 
на Управителния съвет 
на Районна колегия 
на Българския Лекарски Съюз - Враца
 
Уважаеми Д-р Райчинов,
Уважаеми колеги,
 
На свое заседание проведено на 03.04.2014 год. Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа подробно дискусиите от Националния съвет на Българския Лекарски Съюз проведен на 29.03.2014 год.
Аларамираме Ви за опасността на предстоящия Събор на Българския Лекарски Съюз да бъде прокарано становище, ограничаващо правата ни на труд. 
Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца е категорично против становището на Председателя на УС на БЛС - Д-р Цветан Райчинов да се работи само по един договор с НЗОК.
Такова решение би довело до разрушаване на вече създадени и работещи структури в здравеопазването както на регионално така и на национално ниво. Принудата да се работи по едни договор с НЗОК е вид изкуствено ограничение правото ни на професионален труд, оголване на едни звена и излишък от кадри в други.
По наше мнение всеки лекар включително и общопрактикуващите има правото да работи колкото и където позволяват възможностите и квалификацията му.
Основния въпрос в колегията беше какъв е мотива на Д-р Райчинов и кое налага в настоящия момент промяна на една работеща формула, чийто ефект е срещу интересите на съсловието. 
Питаме Д-р Райчнов чии интереси представлява и обслужва подобно решение?
Призоваваме всички Районни колегии да запознаят делегатите си с проблема и да бъдат особено внимателни при евентуални опити да се прогласува такова решение на предстоящия Събор на Българския Лекарски Съюз от 09.05. до 11.05.2014 год.
 
Управителен съвет
на Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз – Враца