Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 10.09.2014 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 10.09.2014 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Управителния съвет на РК на БЛС - Враца единодушно реши във връзка с наводнението в гр. Мизия да бъде отпусната финансова помощ на Д-р Виолин Крушовенски. Отпусната беше и финансова помощ за закупуването на консервирани храни за населението на гр. Мизия.
 
2. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност на майската изпитна сесия, както следва:
Д-р Светлана Дамянова Кръстева за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Косьо Димитров Гъжварски за придобита специалност "Обща медицина";
 
3. Взето беше решение за организиране на 24.09.2014 год. на тристранна среща между общопрактикуващи лекари, специалисти и експерти на РЗОК - Враца по проблеми с диспансеризацията.