Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 24.09.2014 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 24.09.2014 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Във връзка с 19 Октомври - Ден на Българския лекар бяха обсъдени номинациите за национално ниво за Лекар на годината. Управителния съвет на РК на БЛС - Враца след дебат излъчи номинациите на:

НАЦИОНАЛНО НИВО
 
Д-р Илия Симеонов Илиев
Лекар в ОАИЛ
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
за награждаване на национално ниво с приза "Лекар на годината"
 
Д-р Николай Радев Йорданов
Началник Отделение за Палиативни грижи
"Комплексен Онкологичен Център  - Враца" ЕООД
за награждаване на национално ниво с приза "Лекар на годината"
 

2. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност на майската изпитна сесия, както следва:

Д-р Евелина Рангелова Витанска-Петрова за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Петя Дамянова Василева за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Елена Иванова Георгиева-Цонова за придобита специалност "Обща медицина";

3. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца бяха свалени от регистъра следните лекари:

УИН 0700000881 Д-р Гергана Веселинова Георгиева от гр. Враца;
УИН 0700000753 Д-р Христо Нинов Генов от гр. Враца;