Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 02.10.2014 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 02.10.2014 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар. След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване на регионално ниво следните лекари:

РЕГИОНАЛНО НИВО
 
Д-р Петя Петрова Йорданова
Началник на Кардиологично отделение 
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 
Д-р Лиляна Петкова Мишева
Началник на Обща ТЕЛК
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 
Д-р Бистра Събева Бонова
Специалист "Очни болести"
ДКЦ - I ЕООД гр. Враца
 
Д-р Незабравка Петрова Хайтова
Началник на Пневмологично отделение
"СБАЛПФЗ-Враца" ЕООД гр. Враца
 
Д-р Людмил Цветков Бонев
Специалист "Ушно-носно-гърлени болести"
МЦ "Нов Медицински Център" ЕООД гр. Враца
 
Д-р Росен Атанасов Карапетков
(посмъртно) 
Общопрактикуващ лекар гр. Мизия
 
Д-р Клара Илиева Иванчева
Специалист "Пневмология и фтизиатрия" 
МБАЛ "ВИВА МЕДИКА" ООД гр. Враца
 
Д-р Веселин Йорданов Костов
Специалист "Пневмология и фтизиатрия"
пенсионер гр. Враца
 
Д-р Петко Ангелов Петков
Общопрактикуващ лекар - гр. Мездра
 
Д-р Петър Славчев Ангелов
Началник на АГО
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД - гр. Бяла Слатина
 
Д-р Иван Василев Гошев
Специалист "Образна диагностика"
гр. Оряхово
 
Д-р Юлия Николаева Нинова-Димитрова
ФЦСМП - гр. Козлодуй

Тържеството по случай 19 Октомври и награждаването на номинираните лекари ще се състой на 23.10.2014 год. (четвъртък) от 19:00 часа в ресторанта на хотел "Хемус" гр. Враца. Управителния съвет кани всички колеги от Област Враца на тържеството и традиционния коктейл след това.

2. Управителния съвет отпусна финансово поощрение на подадено заявление от Д-р Ваня Йорданова Петкова за придобита специалност "Обща медицина" на майската изпитна сесия.