Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 03.12.2014 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 03.12.2014 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Управителния съвет взе решение събранията на дружествата по места за избор на делегати за отчетно-изборното събрание на РК на БЛС - Враца да бъдат проведени до 13.12.2014 год. вкл.
 
2. Д-р Магдалена Петкова беше избрана за координатор на дружеството на лекарите в административната секция.
 
3. След преглед по изпълнението на бюджета до настоящия момент, както и във връзка с направените значителни разходи за подпомагане на пострадалите от наводнението колеги от гр. Мизия, Управителния съвет единодушно реши изплащането на финансовите стимули по заявленията за придобита специалност да бъдат прехвърлени за началото на следващата година. Решението е за следните лекари:·
Д-р Светозар Йорданов Цигаровски от с. Добролево;
Д-р Мая Йорданова Субашова-Беновска от гр. Бяла Слатина;
Д-р Елица Василева Иванова от гр. Плевен;
Д-р Дарина Белева Христова от гр. Мездра;
Д-р Гергана Стоянова Димитрова от гр. Враца;
 
4. На постъпило заявление от Д-р Милян Игнятов беше одобрена финансова помощ за първороден син.
 
5. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца бяха свалени следните лекари:
 
УИН 0700000744 - Д-р Трифон Владев Трифонов от гр. Враца;
УИН 2300005588 - Д-р Любомир Евгений Нурян от гр. Козлодуй;