Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 17.12.2014 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 17.12.2014 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1.
Управителния съвет взе решение за провеждане на 31.01.2015 год. (събота) на редовно отчетно-изборно Общо събрание на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на основание чл.6, ал.3 от Устава на РК на БЛС - Враца. 

2. Съгласно решение от заседание на Управителния съвет от 03.12.2014 год. изплащането на финансовите стимули по заявленията за придобита специалност да бъдат прехвърлени за началото на следващата година за следните лекари:

Д-р Лидия Цветанова Божкова от гр. Бяла Слатина;
Д-р Иво Пенков Йотков от гр. Враца;
Д-р Стела Петрова Панчева от гр. Бяла Слатина;

3. Взето беше решение за провеждане на работна среща с Директора на РЗОК - Враца на 22.12.2014 год. относно регулативните стандарти и възникнали проблеми при проверки и съставяне на констативни протоколи на изпълнители на болнична помощ.