Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 28.01.2015 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 28.01.2015 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Управителния съвет разгледа и прие отчета на бюджета на РК на БЛС - Враца за 2014 год. и проекто-бюджета на РК на БЛС - Враца за 2015 год.
 
2. Председателя на Контролната комисия представи отчета на комисията за изминалия мандат.
 
3. Председателя на Комисията по професионална етика представи отчета на комисията за изминалия мандат.
 
4. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност на майската и декемврийската изпитна сесия на 2014 год., както следва:
Д-р Светозар Йорданов Цигаровски за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Мая Йорданова Субашова-Беновска за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Дарина Белева Христова за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Гергана Стоянова Димитрова за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Лидия Цветанова Божкова за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Ваня Младенова Иванова за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Елица Василева Иванова за придобита специалност "Пневмология и фтизиатрия";
Д-р Иво Пенков Йотков за придобита специалност "Пневмология и фтизиатрия";
Д-р Стела Петрова Панчева за придобита специалност "Вътрешни болести".
 
5. На постъпила молба от Д-р Виктория Гергова Цветкова относно здравословен проблем беше отпусната финансова помощ чрез закупуване на медикаментите, от които е посочила писменно, че се нуждае. 
 
6. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца беше свален:
УИН 0700000315 Д-р Иван Димитров Иванов от гр. Враца;
 
7. Направено беше предложение от Д-р Веселка Павлова да се излезе с декларация от Управителния съвет относно лошото състояние на сградата, в която се помещава ТЕЛК - Враца и условията, в който са принудени да работят колегите там.
Управителния съвет реши, че този проблем трябва да се обсъжда от Общинския съвет, тъй като собствеността е Общинска, след постъпило писменно искане от самия ТЕЛК.
Управителния съвет възложи на Д-р Росен Айков да посети колегите работещи в ТЕЛК, да разговаря с тях и да обясни, че ако искат промяна в базата, пътят е с писменна декларация до Общинския съвет.