Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 29.04.2015 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 29.04.2015 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Председателя на РК на БЛС - Враца информира членовете на Управителния съвет за проведения Национален съвет на Българския Лекарски Съюз на 18.04.2015 год. в гр. Велико Търново.
 
2. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност на декемврийската изпитна сесия на 2014 год., както следва:
Д-р Христо Милков Иванов за придобита специалност "Детски болести";
Д-р Красимир Гешев Вълков за придобита специалност "Физиотерапия и рехабилитация";
Д-р Боряна Кирилова Иванова за придобита специалност "Неонатология";
Д-р Десислава Любомирова Гусева за придобита специалност "Ушно-носно-гърлени болести";
Д-р Генади Каменов Влашки за придобита специалност "Анестезиология и интензивно лечение"; 

3
. На постъпило заявление от Д-р Анатоли Валериев Симеонов беше одобрена финансова помощ за новородено дете. 

4.
Управителния съвет обсъди механизма за финансово подпомагане при постъпили заявления за раждане на дете, както и на близките на починал колега. Единодушно беше решено, че ще бъдат разглеждани заявления и изплащани суми само ако са внесени до една година от раждането на детето. Същото се отнася и за случаите на починал колега.