Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 02.07.2015 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 02.07.2015 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Управителния съвет обсъди получената от Председателя на Българския Лекарски Съюз презентация на Министъра на здравеопазването Д-р Петър Москов на реформа в здравната система. Маркирани бяха четири момента от презентацията, които остават неясни:
 
1. Не е ясна позицията относно КОЙ ЩЕ ЗАПЛАЩА ЗА НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА? 
2. ДА СЕ КАЖЕ ЯСНО - Кой ще заплаща допълнителния пакет здравно осигуряване?
3. Да се представят ЯСНИ КРИТЕРИИ за изработването на здравната карта.
4. ЯСНИ КРИТЕРИИ относно формулировката "комплексно лечение".

Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца е против така представената реформа и реши да се излезе със становище до централата на Българския Лекарски Съюз и копие до Районните колегии, в което да се маркират тези моменти, които не са разяснени в така представената реформа.

2.
Управителния съвет отпусна финансово поощрение на подадено заявление от Д-р Иван Петков Герчев за придобита специалност "Кардиология".

3.
На постъпило заявление от Албена Любомирова Паенова във връзка с кончината на нейната майка - Д-р Галина Петрова Петрова работила като Общопрактикуващ лекар в гр. Враца беше одобрена финансова помощ. 

4. Управителния съвет единодушно реши да се отпуска сумата от 150 (сто и петдесет) лева след разглеждане на постъпило заявление за починал колега. Също така към заявлението да се прилага копие от удостоверение за наследници и нотариално заверено пълномощно в случайте когато наследниците са повече от един и нямат възможност да присъстват всички при получаване на сумата. В този случай сумата ще се изплаща на едни от наследниците в пълния размер, като последващото разпределение ще е по споразумение между самите наследници. 
Управителния съвет възлага на юриста към Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца да изготви образец на пълномощно, което подлежи на нотариална заверка в случайте когато един от наследнициете не може да присъства при получаване на сумата.