Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Проект за Национална здравна карта
15.03.2016 13:14 | Изпрати | Принтиране

Проект за Национална здравна карта. 

Прикачените папки съдържат:

1.  приложения от №1 до №28 - областни здравни карти;

2.  приложение №29 - конкретни потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление "Здравни грижи" за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области;
 
3.  приложение №30 - конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области;

4.  приложение №31 - 1 - съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения и лечебни заведения, съществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение върху картата на страната;
     приложение №31 - 2;

5. приложение №32 - анализ на състоянието в областите; 
     №32 - 1 Анализ на състоянието в областите в болничната помощ
     №32 - 2 Анализ на състоянието в областите, относно необходимите лекари по специалности в първичната извънболнична помощ;

6.  приложение №33 видове медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие,

7.  приложение №34 - карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечениеи свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура;

8.  приложение №35- карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ;

9.  Постъпили предложения по проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална здравна карта на Р България и предложения за решения на Националната комисия по изготвяне на НЗК.
Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 5 + 17 = ?