Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
29.03.2016 09:22 | Изпрати | Принтиране


1. Настояваме проектът за Решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен.
 
2. В условията на действащ НРД за 2015 да се договори Анекс към същия.
 
3. За периода на действие на НРД 2015 и Анекса към него и приемане от Парламента на промяна в чл.45, ал.2 от ЗЗО в съответствие с Решението на Конституциония Съд на РБългария от 08 март 2016 г., да се прилага пакета от здравни дейности по Наредба № 40 от 2004 година. (Наредбата, която отменя Наредба №40 да влезе в сила от 01.04.2017 година.)
 
4. В областта на извънболничната медицинска помощ да се приемат исканията на БЛС за увеличаване на обемите от прегледи и изследвания и корекции в цените на медицинските дейности, свързани със детското, майчино здравеопазване и дейностите свързани с Наредба № 39 за профилактика и диспансеризация, в рамките на гласувания бюджет на НЗОК за 2016 година.
 
5. С изпълнителите на медицинска помощ да се сключат допълнителни споразумения в които да намери отражение договореното в анекса към НРД 2015 година.
 
6. В областта на болничната медицинска помощ на лечебните заведения:
 
- в никакъв случай да не се определят лимити под формата на конкретни обеми по клиники/отделения. (Това се готви чрез приемане на Правила по чл.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2016 година.)
 
- в Приложение № 2 към индивидуалните договори с ЛЗ за БМП да се определят конкретни стойности, на база реално изпълнени хоспитализации за 2015 година.
 
- да се даде възможност на ЛЗ за БМП да осигурят липсващите им структури по изпълнение на изискването за комплексносно обслужване в областта на онкологията чрез договори с други лечебни заведения.
 
- да се даде възможност на лекарите специализанти да работят по изпълнение на договорите с НЗОК по КП, АПр и КПр.
Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 9 + 14 = ?