Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 09.06.2016 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 09.06.2016 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Председателя на РК на БЛС - Враца информира членовете на Управителния съвет за проведения Национален съвет на Българския Лекарски Съюз на 05.06.2016 год. в гр. Велико Търново.

2. Управителния съвет единодушно взе решение да се информира писменно Прокуриста на МБАЛ-Бяла Слатина за неплатена такса удостоверение за 2016 год. на четирима лекари членуващи в други Районни лекарски колегии съгласно решение на УС на РК на БЛС - Враца от 20.12.2013 год. във връзка с чл.34, ал.7 и чл.42а, ал.2 от Устава на Българския Лекарски Съюз. Решението е в едноседмичен срок да бъдат изчистените финансовите задължения за 2016 год. като в противен случай колегията ще информира РЗОК - Враца и РЗИ - Враца.
  
3. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност на декемврийската изпитна сесия на 2015 год. и майската изпитна сесия 2016 год, както следва:  
Д-р Боряна Цветанова Кънева за придобита специалност "Клинична хематология"; 
Д-р Лиляна Борисова Дилова за придобита специалност "Обща медицина"; 
Д-р Соня Иванова Канова за придобита специалност "Обща медицина"; 
Д-р Емилия Маринова Каменова за придобита специалност "Обща медицина"; 
Д-р Тодор Георгиев Методиев за придобита специалност "Обща медицина";
   
4. Управителния съвет обсъди варианти за промяна на формата за номиниране на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на "Свети Иван Рилски-Чудотворец" и Празник на Българския Лекар. Единодушно беше взето решение тази година през сайта на колегията да се направи форма за номиниране на колеги с възможност за гласуване на направените номинации като накрая бъде избрана една номинация събрала най-много гласове.
 
5. По повод кончината на Д-р Румен Илиев от гр. Оряхово изпълняващ функцията Координатор на РК на БЛС - Враца за Общини Оряхово, Мизия и Хайредин беше взето решение да се проведе разговор в Д-р Дилян Гуленов от гр. Оряхово да организира събрание на лекарите от посочените региони за избор на нов координатор.
     
6. Управителния съвет взе единодушно решение след настъпване на падежа на едногодишния депозит на колегията в УниКредит БУЛБАНКБАНК - Враца същия да не бъде подновяван поради неизгодната лихва предлагана по депозита в момента.