Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 28.09.2016 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 28.09.2016 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
 
1. Във връзка с 19 Октомври - Ден на Българския лекар бяха обсъдени номинациите за национално ниво на "Лекар от Районна колегия". Управителния съвет на РК на БЛС - Враца след дебат излъчи номинацията на:
 
НАЦИОНАЛНО НИВО
"Лекар от Районна колегия" 
 
Д-р Николина Йорданова Инчовска 
Специалности: Хирургия и Детска хирургия
 
Д-р Инчовска завършва медицина през 1970 год. в МИ - гр. София. 
Започва първо работа през същата година като ординатор в Хирургично отделение на Общинската болница в гр. Кнежа и по-късно след това в Хирургичното отделение на Окръжната болницата в гр. Враца.
През 1975 год. придобива специалност "Хиругия" в МА - гр. София.
Придобива специалност "Детска хирургия" през 1988 год. в МА - гр. София.
През периода 1989 год. - 1997 год. е Завеждащ отделението по Детска хирургия на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, където работи и към настоящия момент.
През периода 1997 год. - 2000 год. е Зам. Директор на Медицинския колеж в гр. Враца и дългогодишен преподавател.  
От 2000 год. работи и като лекар в Хиругичен кабинет към ДКЦ-I ЕООД гр. Враца.


 


Управителният съвет реши да номинира също така двама наши колеги за национално награждаване в две от категориите посочени в писмо на Д-р Галинка Павлова - Зам. Председател на УС на БЛС до Районните колегии.
 
 
ЗА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА 
НА 
БЪЛГАСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
 
Д-р Даниела Цветкова Торбова 
Специалности: Вътрешни болести и Обща медицина
 Общопрактикуващ лекар в гр. Враца

Участието на Д-р Торбова в структурите на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца започва като делегат на Събор на БЛС за мандата 2001 год. - 2005 год. 
Става член на Управителния съвет през мандата 2005 год. - 2008 год. 
През мандата 2008 год. - 2011 год. е член на Комисията по Професионална Етика към РК на БЛС - Враца. 
От 2011 год. - 2014 год. е Зам. Председател на УС на РК на БЛС - Враца. 
В настоящия мандат е член на Управителния съвет и член на Арбитражната комисия от страна Районната колегия при заседанията с РЗОК - Враца.
Д-р Даниела Торбова е един от колегите участващ най-активно и дейно в работата на Районната колегия от нейното начало и през всичките тези години тя е работила за издигане престижа на съсловната организация на регионално и национално ниво.

ТИ СИ НАШЕТО БЪДЕЩЕ - ЗА МЛАД ЛЕКАР
 
Д-р Николай Борисов Бонев 
Специалност: Кардиология

Д-р Бонев работи в сферата на електрофизиологични изследвания, катетърна абалация на надкамерни и камерни аритмии. Имплантация на сърдечни устройства: пейсмейкъри, кардеоверетер, дефибрилатори.

От 2016 год. е в МБАЛ "Тракия" гр. Стара Загора. 
През периода 2015 год. - 2016 год. е асистент по кардиология в Отделението по Електрофизиология и кардиостимулация към КК на НКБ- ЕАД София. 
От 2008 год. работи в Отделение по Електрофизиология и кардиостимулация към Национална Кардиологична Болница ЕАД - София.
През май 2013 год. придобива специлност "Кардиология". 
В периода 2008 год. - 2012 год. специализира кардиология в Национална Кардиологична Болница ЕАД - София. 
През периода 2004 год. - 2008 год. работи последователно в ЦСМП - Враца, 
Отделението по Кардиология на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца и Спешно отделение на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.
Медицина завършва през 2003 год. 
Завършва средното си образование през 1997 год. с Почетното отличие "Национална диплома" на Министерството на Науката и Образованието.


 
2. Управителният съвет обсъди промяна на формата на избор на номинирани лекари от дружествата по места във връзка с 19 Октомври - деня на Българския лекар "Св. Иван Рилски Чудотворец" и връчване на традиционните отличия "Лекар на годината" на регионално ниво.
Взето беше решение тази година да бъде избрана от дружествата само по една номинация за всяка една община в Област Враца (една за Община Враца и Община Криводол, една за Община Мездра, една за Община Козлодуй, една за Общини Оряхово, Мизия и Хайредин, една за Общини Бяла Слатина и Борован и една за Община Роман). Определен беше срок на координаторите до 16:00 часа на 20.10.2016 год. да бъдат представени избраните колеги, като направените предложения ще бъдат разгледани и обобщени на Управителен съвет на РК на БЛС - Враца, който ще се проведе след това.
Съгласно решението на УС на РК на БЛС - Враца от 09.06.2016 год. тази година за първи път ще има и една номинация на колега събрала най-много гласове през интернет страница на РК на БЛС - Враца - www.blsvratsa.com
Управителният съвет единодушно реши да бъде удължен срока за номиниране и гласуване през сайта на колегията до 16:00 часа на 20.10.2016 год.
 
3. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност на майската изпитна сесия 2016 год, както следва: 
Д-р Ивелина Тодорова Копчева от гр. Враца за придобита специалност "Гастроентерология";
Д-р Лазарина Димитрова Манчева от гр. Бяла Слатина за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Илияна Йорданова Михайлова от гр. Мездра за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Сададдин Али от гр. Плевен за придобита специалност "Съдебна медицина";
Д-р Румяна Атанасова Костова от гр. Бяла Слатина за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Георги Веселинов Тодоров от гр. Враца за придобита специалност "Физикална и рехабилитационна медицина";
 

4. На постъпило заявление от Д-р Елза Александрова Николова беше одобрена финансова помощ за първородна дъщеря. 

5. Управителният съвет еднодушно определи Д-р Дилян Гуленов за Координатор на РК на БЛС - Враца за Общини Оряхово, Мизия и Хайредин на мястото на починалия Д-р Румен Илиев. 

6. Управителният съвет единодушно реши да се излезе със становище до Директора на Регионалния инспекторат по образование с копие до Министъра на Образованието и Науката и Министъра на Здравеопазването във връзка с изискванията на училищните власти за издаване на амбулаторни листа от прегледите на учениците, съпровождащи извинителните бележки. Със становището може да се запознаете ТУК 

5. Взето беше единодушно решение за бракуване на 352 броя "Книжки за продължително обучение и квалификация".