Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 27.10.2016 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 27.10.2016 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар. След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване на регионално ниво следните лекари:


РЕГИОНАЛНО НИВО
 
Д-р Бисер Тодоров Николов
Специалист: "Детски болести" 
Детско отделение
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 
Д-р Цено Лилов Ценов
Специалист: "Хирургия"
МБАЛ "Вива Медика" ООД гр. Враца
 
Д-р Людмила Крумова Костова
Специалист: "Детски болести" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Враца
 
Д-р Герго Горанов Цонков
Специалист: "Детски болести" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Мездра
 
Д-р Анатоли Богданов Петров
Специалист: "Обща медицина" 
Общопрактикуващ лекар
гр. Бяла Слатина
 
Д-р Перуника Илиева Илиева
Специалист: "Анестезиология и реанимация"
Общопрактикуващ лекар
гр. Оряхово
 
Д-р Надежда Христова Рашева
Специалист: "Физиотерапия и рехабилитация"
гр. Козлодуй

 

 

Тържеството по случай 19 Октомври и награждаването на номинираните лекари ще се състой на 18.11.2016 год. (петък) от 19:30 часа в ресторант "Славянски кът 4" гр. Враца. Управителния съвет кани всички колеги от Област Враца на тържеството и традиционния коктейл след това.

2. Управителния съвет отпусна финансово поощрение на подадено заявление от лекар за придобита специалност на декемврийската изпитна сесия 2015 год,:
Д-р Иво Георгиев Димтров от гр. Враца за придобита специалност "Обща медицина".